Tin nổi bật

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình xin ý kiến của quý cơ quan, cá nhân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:     /2019/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày       tháng   năm 2019 (DỰ THẢO)   NGHỊ QUYẾT Quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình HỘI...

Một số bất cập trong việc chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu Điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Một số bất cập trong việc chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu Điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được thực hiện qua hệ thống Bưu điện tại 210 xã, phường, thị trấn từ ngày 01/01/2015, về cơ bản việc chi trả trợ cấp trong thời gian qua được thực hiện theo đúng...

Tập huấn các chính sách an sinh xã hội cho cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh xã hội và Cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn

Tập huấn các chính sách an sinh xã hội cho cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh xã hội và Cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn

Thực hiện Chương trình công tác 2019, để nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội các cấp, nắm rõ chính sách trợ giúp xã hội của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Từ ngày 03/4 đến ngày 05/4/2019 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa...

Ngày hội việc làm cho thanh niên, học sinh

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2019 Đoàn thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức ngày hội việc làm cho thanh niên.   Ngày hội thu hút hơn...

Hide Main content block

tin tổng hợp

Tăng cường triển khai phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Phát triển nghề công tác xã hội (CTXH) ở Việt Nam là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện quan điểm phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội trong từng giai đoạn, giúp cho những người yếu thế trong xã hội có cuộc sống...

flashhb

Tin hoạt động của ngành

TẬP HUẤN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2014

TẬP HUẤN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2014

Ngày 6/11/2014 tại Trung tâm hội nghị VSTAR Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác Lao động – Thương binh và Xã hội và triển khai một số văn bản mới của Chính phủ cho cán bộ làm công tác chuyên môn phòng Lao động...

gop y kien copy

Tin hoạt động của Sở

Mít tinh hưởng ứng: NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Mít tinh hưởng ứng: NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Kế thừa truyền thống, tư tưởng của ông cha ta về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn khẳng định vai trò, sức mạnh vô địch của nhân dân trong sự nghiệp Cách mạng nói chung và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự nó...

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction