Tin nổi bật

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI lần thứ 5, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 70/22017/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức hỗ trợ kinh phí ch sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó mức chi cho một số  nội...

HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/ĐU ngày 04/12/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 15/12/2017 tại hội trường Cơ sở cai nghiện ma túy số I, Đảng uỷ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội...

Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm Xóa đói giảm nghèo ở Hòa Bình

Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm  Xóa đói giảm nghèo ở Hòa Bình

Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 cơ cấu lao động làm việc ở khu vực nông nghiệp giảm dưới 60% tổng số lao động xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 55%. Chính vì vậy công tác giải quyết việc làm là...

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở HÒA BÌNH

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG   TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP  GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở HÒA BÌNH

  Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2016 được chia làm 2 giai đoạn (GĐ1 từ 2009-  1012, GĐ2 từ 2013 -2016) trên địa bàn tỉnh, theo đó đã có 5 ngành được phân công thực hiện các...

Hide Main content block

tin tổng hợp

Tăng cường triển khai phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Phát triển nghề công tác xã hội (CTXH) ở Việt Nam là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện quan điểm phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội trong từng giai đoạn, giúp cho những người yếu thế trong xã hội có cuộc sống...

flashhb

Tin hoạt động của ngành

TẬP HUẤN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2014

TẬP HUẤN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2014

Ngày 6/11/2014 tại Trung tâm hội nghị VSTAR Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác Lao động – Thương binh và Xã hội và triển khai một số văn bản mới của Chính phủ cho cán bộ làm công tác chuyên môn phòng Lao động...

gop y kien copy

Tin hoạt động của Sở

Mít tinh hưởng ứng: NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Mít tinh hưởng ứng: NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Kế thừa truyền thống, tư tưởng của ông cha ta về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn khẳng định vai trò, sức mạnh vô địch của nhân dân trong sự nghiệp Cách mạng nói chung và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự nó...

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction