mo hinhTrong 3 năm thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (2011-2013) đã mang lại kết quả đáng kể, giúp cho các hộ nghèo hưởng lợi dự án có kiến thức kỹ thuật cơ bản trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần cùng các chương trình, dự án khác giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

 

Năm 2011, Dự án được triển khai thực hiện tại xã Yên Bồng - Lạc Thủy và xã Toàn Sơn - Đà Bắc với sự tham gia của 400 nhân khẩu thuộc 95 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng kinh phí dự án là 563,6 triệu đồng, trong đó kinh phí ngân sách hỗ trợ là 500 triệu đồng và huy động của nhân dân đóng góp là 63,6 triệu đồng. Dự án đã hỗ trợ 2.250 con gà giống và 160 con lợn giống cùng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Dự án đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà và nuôi lợn cho hiệu quả và năng suất cao cho 95 hộ tham gia dự án. Sau gần 5 tháng triển khai thực hiện, dự án đã thu được là 4.295kg gà thịt và 9.600kg lợn thịttương đương với số tiền là 770.550.000 đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 95 hộ nghèo. Năm 2012, Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo được thực hiện tại xã KimTiến - Kim Bôi và xã Lỗ Sơn - Tân Lạc, với sự tham gia của 298 nhân khẩu thuộc 73 hộ nghèo, trong đó có 63 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh phí của 2 dự án là 600 triệu đồng, trong đó kinh phí ngân sách hỗ trợ 500 triệu đồng và huy động của nhân dân đóng góp 100 triệu đồng. Dự án đã hỗ trợ 2.500 con gà giống, 3.840 con ngan giống, tổ chức tập huấn kỳ thuật, cung cấp thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. Sau 4 tháng hết chu kỳ triển khai, sản lượng ngan và gà đã thu được 13.288kgthành phẩm, tương đương với số tiền là 1.017 triệu đồng. Cùng với chương trình phát triển kinh tế khác, dự án đã góp phần đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho 73 hộ gia đình và từng bước thoát nghèo. Năm 2013, Dự án đang được triển khai thực hiện tại xã Xuân Phong - Cao Phong và Chí Thiện - Lạc Sơn với tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ là 500 triệu đồng và thực hiện hỗ trợ cho 70 hộ gia đình nghèo. Cả 2 mô hình trên đều triển khai thực hiện nuôi gà đồi. Hiện nay gà đang được nuôi tại các hộ gia đình và phát triển tốt.

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Dự án giúp hộ nghèo trong tỉnh biết cách chăn nuôi với năng suất, chất lượng cao tạo ra sản phẩm hàng hóa nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương. Dự án đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức, ý thức của người dân trong phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần trang bị kiến thức sản xuất cho các hộ nghèo trên địa bàn xã, hạn chế thất nghiệp cho người lao động nghèo tại nông thôn. Đội ngũ cán bộ thú y cơ sở được nâng cao về kiến thức nghiệp vụ về cách phòng - chống và chữa bệnh cho gia súc, gia cầm. Cán bộ cơ sở có kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện, dự án góp phần tăng thu nhập cho 230 hộ nghèo tham gia là 20%/năm, giúp cho các hộ nghèo tái sản xuất tiếp tục nuôi gà, ngan, lợn, một số hộ có tiền thu được từ chăn nuôi của dự án đã đầu tư trồng mía tím phát triển kinh tế hộ. Kết thúc 4 dự án tại 2 huyện đã có 43 hộ thoát nghèo bằng 24,53%, trong đó có 15,3% hộ thoát nghèo bền vững, tạo việc làm thêm cho gần 30% lao động nghèo tham gia dự án. Bên cạnh đó, dự án đã giúp cho 100% hộ nghèo tham gia mô hình được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi tới các hộ gia đình, giảm từ 2-3% tỷ lệ hộ nghèo của địa phương nơi thực hiện dự án. Dự án đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Việc kết hợp giữa các cấp, ngành chức năng còn chưa thường xuyên, chặt chẽ. Các hộ dân tham gia dự án còn trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, còn hạn chế chủ động đầu tư thêm vốn để bổ sung thức ăn, thuốc thú y, tu sửa chuồng trại. Việc hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án của cấp huyện, xã còn chậm và lúng túng dẫn đến thời gian phê duyệt dự án của UBND tỉnh chậm nên công tác triển khai thực hiện trong 2 năm 2011 và 2012 chưa đúng thời vụ. Nhiều hộ tuy đã được tập huấn nhưng chưa áp dụng tốt kỹ thuật vào chăn nuôi nên còn bị dịch bệnh dẫn đến sản lượng chưa cao. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn dự án cần tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến rộng rãi những bài học kinh nghiệm và hiệu quả của dự án trong quần chúng nhân dân. Khi dự án đã vào hoạt động các cấp, ngành phải phối hợp chặt chẽ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự án từ đầu năm khi có chỉ tiêu phân bổ kinh phí để triển khai đúng thời vụ tránh thời tiết rét lạnh ảnh hưởng đến con giống. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Phòng NN&PTNT, Trạm Khuyến nông để tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Đặc biệt cần tăng cường khai thác thị trường tiệu thụ sản phẩm.

                                                                  Đặng Xuân Tửu

                                                                  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction