image002Thực hiện Công văn số 02/CĐVC ngày 10/02/2014 của Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện chế độ báo cáo năm 2014, ngày 21/02/2014 Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2014.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư  đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Đồng chí Bùi Đức Kiệm Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch công đoàn sở và toàn thể đoàn viên công đoàn văn phòng sở.

Tai hội nghị, đồng chí Quách Văn Triều, Chủ tịch công đoàn văn phòng sở đã thông qua báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn năm 2013, nhiệm vụ công tác năm 2014, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó giám đốc sở báo cáo tóm tắt kết quả các mặt công tác của cơ quan năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Đồng chí Đinh Thị Thanh, trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thông qua báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2013, dự toán thu chi ngân sách năm 2014 của cơ quan văn phòng sở. Hội nghị đã tổ chức kiệm toàn Ban thanh tra nhân dân, thảo luận và thống nhất các nội dung của dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014, các nội dung liên quan đến công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn và thân nhân trong việc hiếu, việc hỷ.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc sở đã đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự cố gắng của tập thể cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan văn phòng sở đã giúp cho ngành hoàn thành được  các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Tổng kết năm 2013, Đảng ủy sở được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen "Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu", Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng Khen, được Liên đoàn lao động tỉnh công nhận là cơ quan đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục 2009-2013, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” vv…

 

          Đồng chí Giám đốc sở đã chỉ một số hạn chế trong hoạt động của tổ chức công đoàn, của đoàn viên như:  Chưa chủ động trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên do vậy việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên chưa được kịp thời, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân chưa thật hiệu quả. Một số đoàn viên công đoàn chưa đổi mới lề lối, tác phong làm việc nên hiệu của công việc không cao, còn chưa sâu sát với cơ sở. Đồng chí yêu cầu năm 2014 Ban chấp hành công đoàn và các phòng chuyên môn, cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn cần làm tốt một số nội dung sau:

 

          1- Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của tập thể cán bộ, công chức và người lao động.

 

          2- Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời động viên giúp đỡ về tinh thần vật chất cho những đoàn viên khi khó khăn.

 

          3- Đối với cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cần sử dụng tiết kiệm điện, nước, thiết bị văn phòng phẩm, thời gian làm việc, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể hàng tháng, tăng cường đi công tác xuống xã, phường, thị trấn để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách của ngành. Chủ động tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo phòng trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

 

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính và Văn phòng sở theo dõi chặt chẽ việc cấp phát xăng xe, trang thiết bị văn phòng phẩm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức trên cơ sở tiết kiệm, chống lãng phí./.

 

                                                                   Nguyễn Trọng Nam

 

                                                          PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ

 

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction