Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình Chương trình An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 23/9/2016)

Mục tiêu chung mà chương trình đặt ra là nhằm chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng, chống cháy nổ đảm bảo an toàn thân thể và tính mạng cho người lao động, tài sản của nhà nước, của doanh nghiệp, tổ chức, góp phần tăng năng xuất lao động, tăng thu nhập và phúc lợi của người lao động ...Mục tiêu của chương trình đến năm 2020, trung bình hằng năm: giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người; trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; tăng 5% cơ sở lao động được đo, kiểm tra môi trường lao động; tăng thêm từ 6-8 doanh nghiệp của tỉnh áp dụng có hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ; trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, nặng nhọc, độc hại đượchuấn luyện về ATVSLĐ... Đồng thời đạt được 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động cấp tỉnh, huyện, xã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác an toàn - vệ sinh lao động; Có trên 70% số hợp tác xã, các làng nghề; 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ được tuyên truyền, phổ biến thông tin phù hợp về ATVSLĐ; 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng lao động; 100% số vụ tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện của Chương trình từ năm 2016 đến năm 2020

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình tập trung thực hiện 3 nội dung hoạt động chính, gồm: Các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; các hoạt động nâng cao nghiệp vụ y tế lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc kết hợp với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời Chương trình cũng đề ra 3 nhóm giải pháp gồm: Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, nhóm giải pháp về thông tin tuyên truyền và nhóm giải pháp về khoa học công nghệ. Ủy ban nhân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện, trong đó giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là đầu mối giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện chương trình./.

Trọng Nam

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

DVCHB

dvcqg

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction