Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, U viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số II, huyện Lạc Sơn. Cùng tham gia Đoàn có các đồng chí:Giám đốc SLao động – TB&XH, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn và các đồng chí đại diện các Văn phòng tỉnh ủy,Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở y tế.  Sau khi thăm và làm việc nghe báo cáo của đồng chí Giám đốc - Cơ sở cai nghiện ma túy số II.

            Qua báo cáo của đồng chí Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số II, Cơ sở được thành lập từ năm 2006, Cơ sở bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận học viên sau cắt cơn, quản lý sau cai nghiện năm 2011, năm2015 được UBND tỉnh bổ sung thêm chức năng điều trị, cắt cơn cai nghiện ma túy. Thực hiện Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 426/QĐ - UBND ngày 27/3/2017 chuyển đổi Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Lạc Sơn thành Cơ sở cai nghiện ma túy số II. Kết quả hoạt động Cơ sở cai nghiện ma túy số II đã góp phần phần quan trọng vào kết quả thực hiện công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy trên địa bàn. Cơ sở đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về điều trị, cai nghiện ma túy trên huyện Lạc Sơn và các địa bàn lân cận. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị cai nghiện ma túy, cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.Thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật và tổ chức cai nghiện, tổ chức dạy nghề, tổ chức lao động trị liệu cho học viên, giúp học viên định hướng việc làm trước khi tái hòa nhập cộng đồng.

Từ những kết quả đạt được trong những năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh đã đánh giá, chỉ đạo thực hiện với Cơ sở cai nghiện số II, khắc phục những hạn chế khó khăn như: công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, công tác tuyên truyền, giải quyết khó khăn chồng chéo bất cập đưa người vào cơ sở, số lượng người điều trị nghiện chưa đáp ứng quy mô cơ sở, cơ sở vật chất nhiều hạng mục đã xuống cấp, trang thiết bị phục còn thiếu chưa đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới hiện nay. Để đảm bảo tốt công tác điều trị nghiện ma túy, đa dạng hóa các hình thức cai nghiện ma túy nhất là cai nghiện ma túy tổng hợp. Cơ sở cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng, thực hiện đồng bộ các mô hình điều trị cai nghiện ma túy, tạo môi trường điều kiện cai nghiện lành mạnh, thân thiện, đáp ứng yêu cầu của cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng. Hoàn chỉnh thực hiện Đề án vị trí việc làm, sắp xếp cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đồng chí đã đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị liên quan đặc biệt là Sở Lao động – TB&XH, Công an tỉnh, Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống ma túy, hiểm họa tại tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tệ nạn ma túy. Vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Đối với huyện Lạc Sơn cần phối hợp cùng Cơ sở cai nghiện ma túy số II, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các vấn đề liên quan đến ma túy, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo điều kiện Cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

                                                                                                Vũ Kiên

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction