Hướng tới BHYT toàn dân, để người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân mua BHYT. Trong đó, chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo mua BHYT đã và đang được các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện.

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, hộ nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT, hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% kinh phí. Tại Hòa Bình, với đối tượng cận nghèo, ngoài mức hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ BHYT theo luật định, từ năm 2014 đến 2019 Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng” (Norred) hỗ trợ 20% kinh phí mua thẻ BHYT. Những hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%, dự án Norred hỗ trợ 20% và 10% còn lại được UBND tỉnh trích ngân sách của tỉnh hỗ trợ để mua thẻ BHYT. Như vậy, các hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh mua thẻ BHYT bằng 100% kinh phí được hỗ trợ.

Đến năm 2020 dự án NORRED sẽ không tiếp tục hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo 20% kinh phí mua thẻ BHYT nữa. Trước tình hình đó, cuối năm 2019 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí cho người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT còn lại. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện, thành phố. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động –Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 13, khóa XVI Điều này có nghĩa, người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp miễn phí thẻ BHYT. Đây sẽ là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, giúp người cận nghèo tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng, giảm bớt nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo, góp phần bảo đảm sự công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Hà Mạnh Thắng

Phòng Bảo trợ xã hội

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

DVCHB

dvcqg

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction