Ngày 17/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2857/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của tỉnh Hòa Bình cụ thể như sau:

- Hộ nghèo: 24.771 hộ, chiếm tỷ lệ 11,36% so với số hộ toàn tỉnh.

- Hộ cận nghèo: 30.520 hộ, chiếm tỷ lệ 14,00% so với số hộ toàn tỉnh.

Như vậy năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,38% so với năm 2018, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Đây là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh thực hiện các mô hình giảm nghèo, giúp người nghèo phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thoát nghèo bền vững, tránh tái nghèo.

Trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định công nhận, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; Kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 là cơ sở để thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các chế độ chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo qua rà soát thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 theo quy định hiện hành./.

Hà Mạnh Thắng

Phòng Bảo trợ xã hội

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

DVCHB

dvcqg

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction