Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế là 2 trụ cột của Hệ thống an sinh xã hội, sau 25 năm hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có 15,77 triệu người tham gia, chiếm 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 12,9 triệu người so với năm 1995. Số người tham gia BHYT là 85,9 triệu người đạt 90% dân số, cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên hệ thống chính sách còn bất cập,công tác phát triển đối tượng tỷ lệ che phủ thấp và tình trạng lạm dụng quỹ BHXH vẫn thường xuyên xảy ra.

SDC12741

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy Phso Giám sở LĐTBXH tuyên truyền bộ Luật lao động 2012 tại TP, Hòa Bình

 

 

1.Những kết quả sau 25 năm

 

Sáng ngày 15/2/2020, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sánh BHXH,BHYT, đồng thời đưa ra các giải pháp triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị. Về dự và chỉ đạo có Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các bộ, ngành liên quan cùng 63 đầu cầu trực tuyến của các địa phương trong cả nước. Sau 25 năm thực hiện, BHXH việt nam đã chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ Tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan đã hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Tại các địa phương đã có sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng tham gia, triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ động quỹ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH đúng quy định của pháp luật, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT, kiện toàn bộ máy BHXH các cấp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cong chức, viên chức, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT, chính vì vậy BHXH việt nam đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng,Nhà nước. Trong quá trình thực hiện ở một số nơi, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT vẫn còn hạn chế, việc nắm bắt, quản lý, theo dõi biến động đối tượng tham gia chưa kịp thời, công tác phói hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan BHXH chưa đáp ứng yêu cầu, việc kịp thời sửa đổi chính sách pháp luật chưa kịp theo sự phát triển kinh tế xã hội, một số chủ sử dụng lao động nhận thức hạn chế hoặc thiếu quan tâm, chốn tránh, chuộc lợi,chính vì vậy, hệ thống chính sách trong quá trình thực hiện còn bộc lộ bất cập, vướng mắc chưa được điều chỉnh kịp thời, chưa luật hóa hết các nhóm người có điều kiện tham gia đày đủ, số đối tượng tham gia đạt tỷ lệ thấp, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH rự nguyện, tình trạng chốn, nợ đọng còn kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia

 

2.Một số giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW

 

Trước hêt, cần tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu tại Nghị quyết 21 và Nghị quyết 28-NQ/TW, Nghị quyết 125 –NQ/CP

 

Hai là, Phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện chính sách phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và các dịch vụ xã hội

 

Ba là, tăng cường phối hợp tuyên truyền làm chuyển biến căn bản nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là người tham gia về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN

 

Bốn là, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, kết hợp với việc cải cách thủ tục hành chính, giải quyết chế độ, chính sách nhanh, gọn, đảm bảo quyền lợi chong]ời tham gia. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia

 

Năm là, hoàn thiện bộ máy BHXH theo hướng tinh gọn, kết hợp với việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ là công tác quản lý quỹ, thực hiện chính sách gắn hiệu quả công tác với quyền lợi theo hướng tự chủ tài chính, độc lập với ngân sách nhà nước

 

Sáu là, đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT đặc biệt là thanh tra chuyên ngành, kịp thời sử lý các sai phạm, kết hợp với việc sơ, tổng kết, đánh giá, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích./.

 Nguyễn Thanh Thủy, PGĐ Sở

 

 

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

DVCHB

dvcqg

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction