Thực hiện Nghị định số 04/2015/ NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 21/01/2020, tại Hội trường Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng sở đã phối hợp với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị công chức và người lao động năm 2020. Dự hội nghị có 54 công chức, lao động cơ quan Sở.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính đã báo cáo công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 trước hội nghị. Nêu những điểm mới trong dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản năm 2020 để công chức góp ý. Đồng chí Nguyễn Đức Tuyên, Chủ tịch công đoàn cơ quan văn phòng đánh giá kết quả công tác công đoàn cơ quan năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời dự kiến một số chỉ tiêu thi đua khen thưởng chuyên môn, công đoàn năm 2020 của Cơ quan Sở đăng ký với Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Cũng tại hội nghị thay mặt cho Ban than tra nhân dân, đồng chí Phạm Thị Quỳnh Dương, đã báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 phướng nhướng nhiệm vụ năm 2020.

Các đaị biểu đã thảo luận góp ý vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, một số quy định về chế độ thăm gặp đoàn viên và thân nhân; thống nhất các chỉ tiêu các chỉ tiêu nhiệm vụ và công tác thi đua khen thưởng về chuyên môn, công đoàn năm 2020...

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Quách Thị Kiều Giám đốc sở đã trao đổi, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của công chức, của công đoàn Văn phòng sở liên quan đến chế độ chính sách đối với công chức, lao động; Đồng chí đánh giá và ghi nhận những thành tích mà từng tập thể các cá nhân khối cơ quan Văn phòng sở đã đạt được trong năm 2019, góp phần tạo nên thành tích chung của toàn ngành. Đồng chí cũng yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn văn phòng làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời động viên giúp đỡ về tinh thần vật chất cho những đoàn viên khi gặp khó khăn, từng đoàn viên công đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sử dụng tiết kiệm điện, nước, thiết bị văn phòng phẩm, thời gian làm việc, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể hàng tháng, tăng cường công tác đi cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách của ngành, tích cực tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo phòng trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Tại hội nghị Giám đốc Sở đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019 cho 11 cá nhân; Giấy khen của Giám đốc Sở cho 04 tập thể và 09 cá nhân thuộc Cơ quan Văn phòng Sở. Đồng chí Vũ Hồng Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Sở, trao giấy khen của Công đoàn Sở cho Công đoàn Văn phòng và 04 cá nhân.

T.N

Ảnh: Đồng chí Quách Thị Kiều Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các cá nhân được khen thưởng năm 2019

ảnh ttrao QĐ khen thưởng tại Hội nghị

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

DVCHB

dvcqg

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction