Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, ngày 09 tháng 01 năm 2020 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V.

Báo cáo tổng kết phòng trào thi đua giai 2015-2020 cho thấy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai tốt Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn có liên quan của các bộ, ngành của UBND tỉnh đến công chức, viên chức và lao động trong toàn ngành. Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của ngành, đã tổ chức phát động các phong trào thi đua, hướng vào việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao như: Phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn; Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua Dân vận khéo; Phong trào thi dua xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa;Phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Phong trào thi đua Thực hiện cải cách hành chính; Phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau…Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, của Bộ, của tỉnh Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết để triển khai các phong trào thi đua của ngành đạt hiệu quả. Kết quả công tác thi đua khen thưởng của ngành từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015 đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn trước, hiệu quả các phong trào thi đua được nâng lên rõ rệt, qua đó dã giúp cho ngành luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh bà Xã hội giao. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay đã có 321 sáng kiến cơ sở và 7 sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng vào trong hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ kết quả thực hiện các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Cụ thể:

1.Về danh hiệu thi đua:

- Đối với tập thể:đã có 231 lượt tập thể được công nhận là tập thể lao động tiên tiến; 34 lượt tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc; có 05 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Cờ thi đua của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: từ năm 2015 đến năm 2018 liên tục Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được nhận Cờ thi đua của Bộ.

- Đối với cá nhân: có 1.885 lượt cá nhân được công nhận Danh hiệu lao động tiên tiến: có 287 lượt cá nhân được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở; có 07 cá nhân được công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh:

2.Hình thức khen thưởng

- Giấy khen của Giám đốc Sở: có 870 lượt cá nhân và 226 tập thể được tặng.

- Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: có 74 cá nhân và 33 tập thể được tặng.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: có 24 cá nhân và 15 tập thể được tặng.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: có 06 cá nhân được tặng

- Huân chương Lao động hạng Ba: có 02 cá nhân được tặng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hòa Bình đã đánh giá cao những kết quả trong thực hiện các phong trào thi đua mà ngành lao động thương binh và xã hội đã đạt được, đồng thời đồng chí yêu cầu ngành lao động tương binh và xã hội tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại đã chỉ ra, bám sát vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để từ đó phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2020-2025, góp phần giữ vững ổn định trật tự, đảm đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình./.

T.N

QĐ Giám đốc tặng Giấy khen

 

 

Đ/c Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các tập thể cá nhân tiêu biểu tại hội nghị

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm./.

 

 

 

 

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

DVCHB

dvcqg

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction