Xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cuối năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội  cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng  năm của các địa phương và toàn tỉnh. Theo đó, ngày 17/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

          UBND tỉnh yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 phải được thực hiện từ thôn, tổ dân phố, trực tiếp đối với hộ gia đình, đảm bảo chính xác, đúng quy  trình, công khai, dân chủ, công bằng, có sự tham gia của người dân; chống bệnh thành tích, quan liêu; phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tổng hợp báo cáo kết quả đúng tiến độ thời gian quy định.

          Các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, cụ thể: Chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Đối tượng, phạm vi rà soát là toàn bộ số hộ gia đình thuộc 151 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

          Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện theo Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo quy định tại Điều 4, Quyết định 24/2021/QĐ-TTg. Thời gian thực hiện và báo cáo kết quả từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2022.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu, các cấp, các ngành chức năng cần thường xuyên kiểm tra giám sát công tác rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo của cơ sở. Đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có ý kiến khiếu nại của người dân hoặc xét thấy kết quả rà soát chưa phản ánh đúng thực tế của địa phương; Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp tổ chức phúc tra lại kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, thông báo công khai kết quả phúc tra theo quy định./.

TG: Bùi Hiền, Phòng BTXH

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction