Nhằm cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2011. Trong 2 ngày 18-19/5/2011, Sở Lao động – Thương binh - Xã hội tổ chức khoá tập huấn về cải thiện điều kiện làm việc. Tham dự lớp tập huấn có 28 học viên thuộc 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động sản xuất tại công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên.

Các học viên sẽ được tập huấn các kiến thức cần thiết trong việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tại đơn vị nhằm đạt nâng cao hiệu quả công việc đồng thời tránh những thiệt hại về người và vật chất do tai nạn lao động gây ra.

Nội dung của đợt tập huấn tập trung vào 7 chuyên đề: thực hành bảng kiểm định; Vận chuyển và cất giữ nguyên vật liệu; Bố trí nơi làm việc; An toàn máy thiết bị; môi trường lao động; trang thiếu bị phúc lợi và tổ chức công việc; tiến hành cải thiện. Việc triển khai thực hiện cải thịên điều kiện lao động sẽ góp phần tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, đóng góp vào việc thực hiện chương trình quốc gia về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động.Trước đó trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 cũng tại Khu công nghiệp Sông Công; Sở Lao động - TBXH cũng đã tổ chức 01 lớp cho 25 học viên đến từ 12 doanh nghiệp.
 

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction