Sau gần 7 năm thực hiện Luật bảo hiểm y tế, ngày 27 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 – 2015. Theo đó hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên chuẩn cận nghèo hiện hành đến dưới 900.000 đồng/người/tháng. Đây là căn cứ để các địa phương xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật bảo hiểm y tế.

 

Những đối tượng được công nhận có mức sống trung bình trên cơ sở kết quả rà soát, thẩm định của các địa phương từ năm 2014 sẽ được nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức  đóng bảo hiểm y tế (theo điểm c, khoản 5, điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế). Hiện mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của đối tượng này theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 13 Luật bảo hiểm y tế bằng 6% mức lương tối thiểu, tương ứng với 828.000 đồng/năm và do đối tượng đóng, khi áp dụng quyết định này mức đóng của đối tượng giảm còn 579.600 đồng/năm. 

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác định đối tượng hộ gia đình đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình để thực hiện Quyết định./.

                  TRỌNG NAM

                   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction