Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình (là Ban Chỉ đạo 09 tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-BCĐ-CQTT, tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.

Ban Chỉ đạo 09 tỉnh yêu cầu tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến nội dung Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người, nhằm nâng cao nhận thức thực hiện các hoạt động hợp tác với phía Trung Quốc về phòng, chống mua bán người, phát hiện kịp thời tội phạm mua bán người, phối hợp thực hiện công tác giải cứu, bảo vệ và hồi hương an toàn cho nạn nhân là trọng tâm việc thực  hiện trong  giai đoạn 2016 - 2020.

 Các  hooạt động trọng tâm của Kế hoạch thực hiện triển khai Hiệp định được phân công cụ thể cho các Sở, ngành thuộc Ban chỉ đạo 09 tỉnh và Ban chỉ đạo 09 các huyện, thành phố trong công tác tham mưu phối hợp đối với các vụ án mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có liên quan đến phía Trung Quốc; công tác truyền, phổ biến, giáo dục trong toàn xã hội, mọi tầng lớp nhân dân nội dung các văn bản pháp luật về phòng, chống mua bán người với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực (trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp...) nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác tham gia đấu tranh chống mua bán người; Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản chủ động nắm chắc tình hình tại địa bàn, tập trung đồng bộ các biện pháp để triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người sang Trung Quốc;  Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh bảo vệ và hỗ trợ tái hòa nhập nạn nhân mua bán trở về theo quy định của pháp luật.

Ban chỉ đạo 09 tỉnh yêu cầu quá trình thực hiện phải đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ trong hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, bảo vệ và hồi hương các nạn nhân bị mua bán, kiềm chế và làm giảm tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là tội phạm mua bán người có liên quan đến 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

Vũ Kiên

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction