Ngày 10/6/2016, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình (là Ban Chỉ đạo 09 tỉnh) ban hành Kế hoạch số 08/KH-BCĐ-CQTT triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2016.

Kế hoạch tổ chức nhằm quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Quyết định số 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 30-7 hằng năm là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mua bán người bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động trong toàn xã hội và người dân về phòng, chống mua bán người. Kế hoạch triển khai rộng khắp cơ sở trên địa bàn tỉnh về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" trở thành ngày hội của toàn dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người.

Theo đó, SởLao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế tổ chức các hoạt động hưởng ngày 30/7 "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người" tới các cấp thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội và người dân để phổ biến, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”. Triển khai hưởng ứng các hoạt động các cấp trong chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tốt công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Các nội dung hoạt động động tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, công nhân viên chức, người dân hưởng ứng ngày 30/7 là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” lồng ghép các buổi sinh hoạt chung, đăng tin, bài trên các phương tiện thông tin truyền thông. Đổi mới phương pháp truyền thông để đạt hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội với khẩu hiệu: “Tích cực  hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người"; "Chung tay phòng, chống nạn mua bán người" và "Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội".

Thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”  nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và người dân để chủ động và tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác và đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

                                                                                                Vũ Kiên

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction