Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, được thành lập tháng 10 năm 1991 (Quyết định số 338/QĐ-UB ngày 20/9/1991 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình về việc chia các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh Hà Sơn Bình thành 2 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh Hà Tây và tỉnh Hòa Bình), cùng với thời điểm tái lập tỉnh, với 5 phòng chuyên môn và 14 cán bộ; cuối năm 1991 tiếp nhận mới 15 cán bộ về Sở và thành lập Chi cục Di dân và Phát triển vùng kinh tế mới. Quá trình phát triển, được giao thêm các nhiệm vụ: phòng, chống tệ nạn xã hội (năm 1993); Công tác xóa đói giảm nghèo (năm 1994), thi hành Bộ Luật lao động (năm 1995); Đào tạo nghề, công tác về người tàn tật và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (năm 1998); Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2008 ( kiện toàn tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Hòa Bình); thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (2010).

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction