1) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình ( Thành lập tại Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 1992 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình).

2) Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em (tiền thân là Trung tâm Bảo trợ xã hội thành lập tại Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 1992 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, đến tháng 11 năm 2013 được bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên thành Trung tâm Công tác xã hội. Thực hiện theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình sửa đổi Điều 4 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình đã bổ sung thêm chức năng của Quỹ bảo bảo trợ trẻ em về trung tâm và đổi tên thành Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em; Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình thành lập tại Quyết định số 752/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình).

3) Cơ sở cai nghiện ma túy số I (trước đây là Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội) được thành lập tại Quyết định 472/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 1994 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

4) Cơ sở cai nghiện ma túy số II (Trước đây là Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội huyện Lạc Sơn (thành lập tại Quyết định 1137/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

5)Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi (thành lập tại Quyết định 3004/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

6) Trường Cao đẳng Kỹ thuật, Công nghệ Hòa Bình (Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình) thành lập tại Quyết định 0798/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7) Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình được thành lập được thành lập tại Quyết định số 2287/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction