TỔ CHỨC BỘ MÁY (HIỆN NAY)

1. Lãnh đạo Sở gồm:

Giám đốc: 01 đồng chí;

Phó giám đốc: 03 đồng chí

2. Các phòng chuyên môn (09 phòng và 1 chi cục)

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Người có công;

e) Phòng Việc làm - An toàn lao động;

f) Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;

g) Phòng Dạy nghề;

h) Phòng Bảo trợ xã hội;

i) Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới;

g) Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Quản lý nhà nước) được thành lập tại Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) trên cơ sở sắp xếp kiện toàn và tổ chức lại Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở.

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction