Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có nhiệm vụ chính trị là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh cụ thể là xây dựng, trình, ban hành các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công tác thuộc lĩnh vực ngành về: Lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động - vệ sinh lao động, thương binh, liệt sĩ và người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ  nữ. Trực tiếp tổ chức các hoạt động sự nghiệp công thuộc thẩm quyền quản lý.

Đảng bộ có 8 Chi bộ và 02 Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở  gồm: Chi bộ Thanh tra - Tài chính; Chi bộ Văn phòng - Chính sách Người có công; Chi Bộ Lao động - Việc làm - Dạy nghề; Chi bộ Bảo trợ xã hội và Chăm sóc trẻ em; Chi bộ Phòng, chống tệ nạn xã hội; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm; Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội; Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi; Đảng bộ bộ phận Cơ sở Cai nghiện ma túy số I (gồm Chi bộ Tổ chức - Hành chính, Chi bộ Y tế, Chi bộ Tư vấn giáo dục - Hòa nhập cộng đồng và Chi bộ Quản lý  học viên) và Đảng bộ bộ phận  Cơ sở Cai nghiện ma túy số II (gồm có chi bộ Tổ chức - Hành chính, chi bộ Quản lý học  viên và chi bộ Y tế, tư vấn giáo dục và hòa nhập cộng đồng).

Toàn Đảng bộ có trên 200 đảng viên (chưa tính số gần 100 đảng viên trong Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Hòa Bình là các Đảng bộ Trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh)

Cấp ủy nhiệm kỷ 2020-2025 có 15 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí trong Ban Thường vụ (01 đồng chí Bí thư và 01 đồng chí Phó bí thư)

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction