Thực hiện Chương trình công tác 2019, để nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội các cấp, nắm rõ chính sách trợ giúp xã hội của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Từ ngày 03/4 đến ngày 05/4/2019 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn các chính sách an sinh xã hội cho cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh xã hội và cộng tác viên công tác xã hội của 11 huyện, thành phố, nội dung tập huấn các chính sách an sinh xã hội đang thực hiện …

Trong thời gian từ ngày 03- 05/4/2019, các học viên đã được truyền đạt, hướng dẫn, giải đáp những vấn đề có liên quan đến các nội dung như: Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác LĐ-TB&XH ở các cấp, nhất là cấp xã, phường nắm được chính sách của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội; kỹ năng giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội tại địa phương; bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, cộng tác viên công tác xã hội về chính sách, phương pháp, kỹ năng phát hiện, phối hợp trong công trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Toàn cảnh lớp tập huấn  (Các đại biều dự lớp tập huấn)

Hà Mạnh Thắng

Phòng Bảo trợ xã hội

 

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction