Đc Bùi Văn Cửu PCT UBND xã tặng quà cho Đối tượng tại TT Công tác xã hộiCông tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được thực hiện qua hệ thống Bưu điện tại 210 xã, phường, thị trấn từ ngày 01/01/2015, về cơ bản việc chi trả trợ cấp trong thời gian qua được thực hiện theo đúng quy trình dịch vụ chi trả, tạo thuận lợi cho các đối tượng lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng, nâng cao hiệu quả công tác chi trả, thể hiện tính chuyên nghiệp giữa cơ quan quản lý nhà nước, giám sát, theo dõi cập nhật đối tượng bảo trự xã hội và đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc chi trả trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nổi lên một số bất cập cần phải điều chỉnh cho phù hợp

Ảnh: Đ/c Bùi Văn Cửu, PCT-UBND tỉnh tặng quà trung tâm Công tác xã hội nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc 2018

 

 

1.     Những kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện

 

Số đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thời điểm 31/12/2018 là 22.695 người, trong đó trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng là 188 trẻ; người từ 16 đến 22 tuổi đang học phổ thông học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là 43 người; người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo là 29 người; người đơn thân nghèo đang nuôi con là 1.452 người; người cao tuổi là 10.006 người; người khuyết tật là 10.977 người;Việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện được thực hiện đúng quy trình, đối tượng được hưởng đúng số tiền và thời gian quy định, mạng lưới chi trả tại 210 xã, phường thị trấn với 259 điểm chi trả. Trong đó có 190 điểm Bưu điện Văn hóa Xã, 27 Bưu cục cấp I và cấp II, và 42 điểm thuê ngoài, các điểm chi trả cơ bản đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ chi trả như bàn, ghế, quạt… thời gian chỉ trả hợp lý thuận lợi cho đối tượng, gia đình đối tượng đến lĩnh tiền. Kết quả chi trả trong năm 2018, hệ thống bưu điện đã thực hiện chi trả 298.148 lượt đối tượng với tổng số tiền chi trả trên 114 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng chi trả cho gần 9,5 tỷ đồng; Số tiền lệ phí phải trả cho bưu điện 210 triệu đồng/tháng.

 

Công tác chi trả trợ cấp xã hội được thực hiện trên cơ sở ký kết hợp đồng giữa phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và Bưu điện huyện, hợp đồng quy định rõ yêu cầu cung cấp dịch vụ, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên, các quy trình dịch vụ, thanh quyết toán, thời gian, địa điểm chi trả và lệ phí chi trả cụ thể. Quy trình chi trả được thực hiện theo 3 bước; (1) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng trong tháng chuyển cho Bưu điện huyện, thành phố; (2) Chuyển tiền và thực hiện chi trả; (3) Thanh, quyết toán.

 

Chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên qua đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện hiện được thực hiện theo đúng quy định hiện hành về cải cách hành chính của Chính phủ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, góp phần giảm áp lực công việc cho cán bộ Lao động – Thương binh xã hội cấp xã, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính minh bạch trong thực hiện chế độ chính sách của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo trợ xã hội.         Trong quá trình thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban nhân nhân tỉnh, sự phối, kết hợp có hiệu quả của Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là sự quan tâm, phối hợp thực hiện của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tới các phòng, ban liên quan, sự vào cuộc kịp thời có trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, sự cộng tác, chia sẻ kinh nghiệm của cán bộ Lao động – Thương binh xã hội cấp xã. Địa điểm, thời gian chi trả được bố trí đảm bảo thuận tiện cho đối tượng đến lĩnh tiền. Trang thiết bị phục vụ cho công tác chi trả đầy đủ; Giao dịch viên, nhân viên Bưu điện phục vụ thân thiện, nhiệt tình và có trách nhiệm nên đã được đại đa số người hưởng chế độ phấn khởi, vui vẻ, hài lòng và ủng hộ việc chi trả trợ cấp thường xuyên qua hệ thống Bưu điện.

 

Tại Hội nghị sáng ngày 17/4/2018, giữa Sở Lao động –TBXH và Bưu điện tỉnh có sự tham gia của lãnh đạo phòng Lao động – TBXH các huyện thành phố và đại diện một số xã đã dánh giá: Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song, công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua bưu điện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện, ở một số nơi chưa có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa nhân viên bưu điện và cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xã, phường, thị trấn nên việc báo tăng, giảm và điều chỉnh chế độ còn chậmgây khó khăn cho công tác quản lý.Nhân viên chi trả không nắm được chế độ chính sách để giải đáp, hướng dẫn, tư vấn cho đối tượng khi có thắc mắc; một số đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng sức khỏe yếu không đến nhận tiền trực tiếp được, nhân viên chi trả chưa thực hiện quy trình chi trả tại nhà gây khó khăn cho đối tượng.Ở một số địa bàn vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn giao thông đi lại khó khăn, số tiền trợ cấp hàng tháng ít, nên người hưởng thường để đi lĩnh theo quý, không đến lĩnh hàng tháng gây khó khăn cho công tác chi trả và thanh quyết toán hàng tháng. Tại một số địa điểm chi trả cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu; như thiếu bàn ghế, nước uống cho đối tượng chờ lĩnh tiền. Việc thực hiện cấp giấy ủy quyền lĩnh thay còn vướng mắc (đối tượng ủy quyền không biết chữ, tâm thần...) gây khó khăn cho cán bộ chi trả và tâm lý bức xúc cho người dân.Trách nhiệm của một bộ phận nhân viên làm việc tại điểm bưu điện văn hóa xã chưa cao dẫn đến một số trường hợp mới được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, nhân viên không chi trả kịp thời trong nhiều tháng, không báo cáo lý do với bưu điện và Uỷ ban nhân dân xã để đối tượng phản ánh lên phòng Lao động – TBXH huyện thì mới giải quyết chi trả.

 

2.     Một số giải pháp khắc phục

 

1.Trước hết, cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phối hợp giữa Phòng Lao động – TBXH với Bưu điện huyện với các đơn vị liên quan Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ giữa các bên để làm tốt công tác chi trả và quản lý đối tượng; thực hiện đầy đủ các điều khoản đã được ký kết giữa hai bên.

 

2. Bưu điện tỉnh cần chỉ đạo nhân viên chi trả phải thực hiện nghiêm túc quy định chi trả, chi trả kịp thời đúng đối tượng, đúng số tiền, đối với các đối tượng do bệnh nặng, tuổi cao không đến nhận tiền tại điểm chi trả, nhân viên phải đến chi trả tại nhà; ghi chép đầy đủ những kiến nghị, thắc mắc, nội dung cần giải đáp về chính sách để chuyển cho cán bộ Lao động - TB&XH cấp xã và phòng Lao động - TB&XH để tư vấn, giải đáp cho đối tượng kịp thời.

 

3. Định kỳ phối hợp với Phòng Lao động – TBXH tổ chức họp giao ban; tập huấn nghiệp vụ về những chính sách cơ bản cho nhân viên trực tiếp chi trả để có thể tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn công tác xã hội, giải đáp hướng dẫn đối tượng khi có thắc mắc về chính sách; nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung bàn nghế, nước uống cho đối tượng tại các điểm chi trả

 

4. Để tạo điều kiện cho các đối tượng không đến nhận tiền trực tiếp tại các điểm chi trả, đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn quy trình làm giấy ủy quyền và miễn thu phí xác nhận giấy ủy quyền.

 

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhân viên bưu điện với cán bộ Lao động - TB&XH, cán bộ tư pháp, trưởng các thôn, bản để có thông tin và thực hiện chính sách đối với các đối tượng tăng, giảm, điều chỉnh chính sách trong các trường hợp báo cắt giảm hoặc tạm dừng trợ cấp kịp thời.

 

Nguyễn Thanh Thủy- PGĐ Sở

 

                                                   

 

                                         

 

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction