любовный гороскоп н сегодня рак гороскоп совместимость лошадь змея перейти нумерология вычисление любых событий онлайн нумерология что ты за зверь
Tin nổi bật

Ngày 17/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2857/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của tỉnh Hòa Bình cụ thể như sau:

- Hộ nghèo: 24.771 hộ, chiếm tỷ lệ 11,36% so với số hộ toàn tỉnh.

- Hộ cận nghèo: 30.520 hộ, chiếm tỷ lệ 14,00% so với số hộ toàn tỉnh.

Như vậy năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,38% so với năm 2018, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Đây là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh thực hiện các mô hình giảm nghèo, giúp người nghèo phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thoát nghèo bền vững, tránh tái nghèo.

Trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định công nhận, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; Kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 là cơ sở để thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các chế độ chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo qua rà soát thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 theo quy định hiện hành./.

Hà Mạnh Thắng

Phòng Bảo trợ xã hội

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Sở Lao động thương binh và Xã hội