любовный гороскоп н сегодня рак гороскоп совместимость лошадь змея перейти нумерология вычисление любых событий онлайн нумерология что ты за зверь
Tin nổi bật

Ngày 24/2/2020, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 247/NQ-HĐND về phê duyệt Kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 (vốn đầu tư phát triển).

Theo đó, tổng vốn ngân sách trung ương giao thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2020 là 188.559 triệu đồng. Trong đó: Trong đó, vốn bố trí thu hồi các khoản ứng trước 36 tỷ đồng; Chương trình 30a là 34,5 tỷ đồng; Chương trình 135 hơn 118 tỷ đồng. 

Kế hoạch đầu tư thực hiện: Chương trình 30a: dự án chuyển tiếp 118 triệu đồng; dự án khởi công mới 34.382 triệu đồng. Chương trình 135: dự án chuyển tiếp 15.901 triệu đồng; dự án khởi công mới 102.158 triệu đồng. 

Trong đó, vốn ngân sách được sử dụng để xây dựng các công trình mới như đường vào khu sản xuất, nhà văn hóa, công trình kênh mương, cồng trình nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình nước sinh hoạt….

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

                                                                                                                                                                       Hà Mạnh Thắng

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Sở Lao động thương binh và Xã hội