1Tại buổi giao ban ngành quý 3/2020 tại huyện Tân Lạc, một số đại biểu có ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì điều kiện thời gian, không trả lời trực tiếp được, sau khi trao đổi với một số phòng chuyên môn, tôi xin trao đổi cụ thể như sau

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, giành được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng để tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Xin điểm lại những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong nhiệm kỳ 2015 –2020:

1.Thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh: Toàn tỉnh giảm 01 đơn vị hành chính cấp huyện; giảm 59/210 bằng 28,1% đơn vị hành chính cấp xã (đứng đầu cả nước về tỉ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã); giảm 248 đơn vị sự nghiệp công lập, 576 thôn, xóm, tổ dân phố, 2.304 người hoạt động không chuyên trách và 2.880 tổ chức đoàn thể ở thôn, xóm, tổ dân phố.

2.Mo Mường và nghệ thuật Chiêng Mường được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Mo Mường Hòa Bình được Chính phủ lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.Hoàn thành việc xây dựng bộ chữ Mường, bộ tài liệu dạy và học chữ Mường phục vụ cho việc bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình; lần đầu tiên người Mường tỉnh Hòa Bình có Bộ chữ viết chính thức.

3.Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 59/131 xã về đích nông thôn mới (đạt 45%), 02/10 đơn vị cấp huyện (thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành trước 01 năm thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (đứng thứ 3 các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; đứng đầu các tỉnh Tây Bắc).

4. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 63,8 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015, cao hơn trung bình vùng Trung du và miền núi phía Bắc và bằng khoảng 92% GDP bình quân đầu người của cả nước.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng cao, bình quân 28,5%/năm. Kim ngạch xuất khẩu bình quân hằng năm tăng 26,3% (năm 2015 là 282,5 triệu USD, năm 2019 là 790,84 triệu USD).

5.Nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa an toàn, nâng cao giá trị, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,1%/năm;chuẩn hóa 50 sản phẩm lợi thế của tỉnh đạt tiêu chuẩn 3 sao và 4 sao theo Chương trình OCOP, 24 sản phẩm đặc sản của địa phương được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

6.Cơ sở hạ tầng xã hội như: điện, trường học, trạm y tế, bệnh viện được quan tâm xây dựng ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Về giao thông, 100% xã có đường giao thông đến trung tâm. Nhiều tuyến giao thông trọng điểm đã và đang được đầu tư xây dựng: Hoàn thành tuyến đường Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình, hoàn thành Cầu Hòa Bình 3 và đang thi công Cầu Hòa Bình 2 qua Sông Đà; …

                                                                                                                                    BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

LTT 0282

Ngày 26 tháng 8 năm 2020 UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác giảm nghèo Chương trình mục tiêu quốc giaGiảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ các chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí bố trí các Dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là trên 1.184 tỷ đồng. Các địa phương đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn trên đúng nguyên tắc, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch giao và phát huy hiệu quả nguồn vốn. Giai đoạn này, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 24,38% xuống còn 11,36% cuối năm 2019, dự kiến đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,56%, bình quân mỗi năm giảm được 3,16%, đạt 105% chỉ tiêu kế hoạch giao. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên tổng số hộ nghèo giảm từ 94,13% xuống còn 91,06%, bình quân mỗi năm giảm 0,77%. Số lượng hộ tái nghèo giảm từ 822 hộ năm 2016 xuống còn 394 hộ cuối năm 2019.

Trong thời gian qua đã thực hiện đào tạo nghề cho trên 19.200 lao động nông thôn, hàng năm giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động. Các địa phương đã xây dựng 65 mô hình sinh kế; thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng 1.240 công trình; duy tu bảo dưỡng 1.511 công trình sau đầu tư. Các dự án hỗ trợ sản xuất và mô hình giảm nghèo được thực hiện hiệu quả và nhân rộng, dần dần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tập quán của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, đại biểu các huyện đã báo cáo làm rõ hơn về tình hình giảm nghèo của địa phương. Các đại biểu cho rằng tuy công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm kinh tế - xã hội của tỉnh thấp, điều kiện tự nhiên không thuận lợi dẫn tới nguy cơ tái nghèo cao; nguồn vốn còn hạn chế so với nhu cầu đầu tư; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ghi nhận biểu dương sự cố gắng của các ngành, địa phương và người dân trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng giảm nghèo là công tác lâu dài với mục tiêu chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Do đó cần phải nêu cao trách nhiệm của BCĐ, người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân; thay đổi nhận thức, quyết tâm giảm nghèo, tránh tư tưởng không muốn thoát nghèo. Nâng cao nghiệp vụ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; rà soát kỹ các đối tượng, tránh làm sai chế độ, chính sách. Trang bị cho người nghèo kiến thức sản xuất, “ cần câu” để họ tự vươn lên vì mục tiêu giảm nghèo bền vững. Quan tâm, chỉ đạo giải ngân đúng tiến độ nguồn vốn chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo hiệu quả chương trình.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo- không  để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020./.

Phòng Bảo trợ xã hội

sửa ảnh đồng chí QTKChiều ngày 15/7/2020, tại Công viên di sản các nhà khoa học huyện Cao Phong, dưới sự chủ trì của đồng chí Giám đốc sở Quách Thị Kiều, Sở Lao động –TBXH đã tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm 2020. Sau khi thông qua báo cáo sơ kết, các đại biểu đến từ phòng Lao động – TBXH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở, cơ bản các đại biểu nhất trí cao với báo cáo đánh giá. Tuy nhiên, để hoàn thành các chỉ tiêu của ngành, một số đại biểu đề nghị cần làm rõ một số nội dung vướng mắc cụ thẩ như sau

1. Sắp đến kỳ khảo sát hộ nghèo, tuy nhiên đến nay chưa có bộ công cụ và tiêu chí cho giai đoạn 2021 – 2025

THÔNG BÁO

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị phản ánh của người dân,

doanh nghiệp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

 


Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị phản ánh về các địa chỉ sau để cùng phối hợp giải quyết:

I. Tổng đài tiếp nhận, giải đáp thông tin thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Số điện thoại 111

- Video nhận biết và hướng dẫn hỗ trợ các đối tượng theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg theo đường link http://bovoinddn.molisa.gov.vn.trang-chu/video

- Bộ phận nhận diện hình ảnh về điều kiện hưởng gói hỗ trợ theo đường link http://bovoinddn.molisa.gov.vn/tin-tuc/10187/Bo-Lao-dong---Thuong-binh-va-Xa-hoi-da-cong-bo-8-bo-nhan-dien-hinh-anh-ve-dieu-kien-huong-goi-ho-tro-62000-ty-dong

- Bộ hỏi đáp đường link http://bovoinddn.molisa.gov.vn.trang-chu/cac-van-de-thuong-gap

II. Các số điên thoại của cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Về hỗ trợ người có công.

Đồng chí Vũ Hồng Nghiệp, Trưởng phòng Người có công,

Điện thoại 02183 897 200; DĐ 0915 030 274

2. Về hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội

Đồng chí Nguyễn Đức Tuyên, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội

Điện thoại 02183 853 404; DĐ 0912 899 228

3. Về hỗ trợ lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều hiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu kê khai thuê dưới 100 triệu đồng/năm; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

Đồng chí: Ngô Ngọc Thu, Trưởng phòng Việc làm - An toàn, Lao động

Điện thoại 02183 897 857; DĐ 0912 439 645

4. Về hỗ trợ lao động làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc.

Đồng chí Bùi Thị Phương Giang, Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Lao động - Tiền lương Bảo hiểm xã hội.

Điện thoại 02183 853 408; DĐ 0916 883 067

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction