Ngày 29/9, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng;mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm và cho ý kiến đối với một số tờ trình, dự thảo quan trọng của tỉnh

Zalo
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Zalo
Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh báo cáo tình hình nắm bắt tư tưởng cán bộ và Nhân dân.
Zalo
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.
Zalo
Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu về công tác giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp.
Zalo
Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đóng góp vào dự thảo chương trình hành động phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các đại biểu cơ bản thống nhất, trong 9 tháng năm 2022, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; quán triệt và thực nghiệm túc các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,32%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.657,1 tỷ đồng, bằng 73% so với Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút được 45 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 31.481 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công được 1.827,7 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch vốn được giao. Lưu thông hàng hóa, dịch vụ có mức tăng trưởng khá; hoạt động du lịch có dấu hiệu phục hồi. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng, giao thông, tài nguyên, môi trường tiếp tục được duy trì; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới và OCOP đạt kết quả quan trọng. Giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số cấp ủy trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức còn lúng túng, hiệu quả chưa rõ nét; công tác quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên còn nhiều khó khăn. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành hiệu quả chưa cao. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội còn hình thức. Tiến độ, chất lượng lập quy hoạch chưa cao, tỷ lệ bao phủ quy hoạch xây dựng thấp; công tác thu hút đầu tư chậm, sản xuất công nghiệp còn khó khăn...

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên, nắm tình hình tư tưởng đảng viên, Nhân dân; tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện 4 đột phá chiến lược; phát triển KT - XH những tháng cuối năm...

Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với một số dự thảo, tờ trình quan trọng như: Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 3 dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đôn đốc, nắm tình hình quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện của T.Ư, của tỉnh. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng và tiến độ, trên cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ để quản lý quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển bền vững. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, tạo động lực cho doanh nghiệp và người dân trong phát triển kinh tế. Quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn và xử lý nghiêm các sai phạm. Tập trung huy động mọi nguồn lực để chăm lo, cải thiện cuộc sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là hộ nghèo, cận nghèo. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, Nhân dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh điểm nóng. Đối với các tờ trình, dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan soạn thảo tổng hợp, hoàn thiện theo quy định.

Nguồn: Baohoabinh

Sáng 27/9, tại Sân vận động Hoà Bình, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VII, năm 2022.

Dự Lễ Khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Uỷ viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Dự Đại hội, đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ VH – TT&DL; đại diện các tỉnh bạn.

7h30: Chương trình khai mạc chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng. Lần lượt tiến vào Lễ đài là các khối: Cờ Tổ quốc, Cờ Olimpic, Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Biểu tượng Đại hội và khối hồng kỳ, khối cờ thể thao.

Zalo
Các đại biểu tham dự lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hoà Bình lần thứ VII
Zalo
Mở đầu khối diễu hành là rước cờ Tổ quốc
hZalo
Zalo

Với khẩu hiệu "Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, mạnh hơn”, chung tay xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu đẹp, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022 nhằm khơi dậy phong trào thi đua luyện tập Thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội TDTT tỉnh quy tụ gần 1.700 cán bộ, Huấn luyện viên, Vận động viên, trọng tài thuộc 12 đoàn, thi đấu ở 15 môn, với 126 bộ huy chương. Các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội gồm: Bóng bàn, cầu lông, bơi, bóng chuyền, bóng đá 7 người, quần vợt, việt dã, karate, vovinam, cờ vua, cờ tướng, điền kinh, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy. Đến thời điểm này đã có 11/15 mônhoàn thành chương trình thi đấu,4 môn còn lại là điền kinh, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy sẽ tranh tài sau Lễ Khai mạc Đại hội.

7h35: Tiếp nối khối Cờ, biểu tượng Đại hội là khối diễu binh của lực lượng Quân sự, Công an tỉnh.

Zalo

7h 45: Tiếp nối không khí trang nghiêm của khối diễu binh, khối diễu hành các huyện, thành phố lần lượt tiến vào Lễ đài. Đi đầu là đoàn diễu hành huyện Cao Phong. Tiếp sau đó là huyện Đà Bắc, thành phố Hòa Bình, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thuỷ, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Lương Sơn. Thực hiện kế hoạch của BTC Đại hội TDTT tỉnh, trong 2 năm 2021 – 2022, 100% các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, thu hút hàng nghìn VĐV tham gia. Đại hội đã thực sự trở thành ngày hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Zalo
Đoàn VĐV huyện Đà Bắc
Zalo
Đoàn VĐV thành phố Hòa Bình
Zalo
Các em học sinh tham gia cổ vũ tại lễ Khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VII, năm 2022.
Zalo
Đoàn VĐV huyện Lạc Sơn
Zalo
Đoàn VĐV huyện Tân Lạc
Zalo
Đoàn VĐV huyện Mai Châu
Zalo
Tiếp theo sau là đoàn diễu hành đại diện cho các lực lượng, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đầu tiên là Đoàn Hội CCB tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, khối học sinh, sinh viên, giáo viên, thanh niên, phụ nữ, khối công chức viên chức, khối nông dân, khối công nhân, khối y tế, khối dân quân tự vệ.
Zalo
Khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Hòa Bình
Zalo
Khối Người cao tuổi

Zalo
Khối học sinh, sinh viên
Zalo
Khối đoàn viên, thanh niên
Zalo
Khối phụ nữ
Zalo
Khối nông dân
Zalo
Khối Công nhân
Zalo
Khối y tế

Đặc biệt, tham gia diễu hành tại Đại hội lần này còn có khối nghệ nhân chiêng với 300 nghệ nhân dân tộc Mường đại diện cho 10 nghìn nghệ nhân chiêng dân tộc các dân tộc tỉnh. Các lực lượng tiến vào Lễ đài trong sự chào đón nhiệt tình của hàng nghìn đại biểu, các em học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân.

Zalo
300 nghệ nhân dân tộc Mường đại diện cho 10 nghìn nghệ nhân chiêng dân tộc các dân tộc tỉnh tham gia diễu hành tại Đại hội
Zalo
Sau màn diễu hành biểu dương lực lượng, Đại hội tiến hành nghi thức thắp lửa truyền thống.

Dẫn đầu đoàn rước đuốc 3 vận động viên tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn vận động viên của tỉnh Hòa Bình rước về để thắp sáng Đài lửa trong Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hoà Bình lần thứ 7, năm 2022. Đang cầm trong tay ngọn lửa truyền thống là vận động viên Đinh Văn Linh là vận động viên kiện tướng cấp Quốc gia, là thành viên đội tuyển Xe đạp Việt Nam, Vận động viên tiêu biểu của tỉnh đã đạt được nhiều huy chương Vàng tại Giải vô địch Xe đạp toàn quốc và đạt huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Tiếp theo là 12 vận động viên đại diện cho 10 huyện, thành phố và 2 đơn vị là Công an và Quân đội tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ 7, năm 2022. Ngọn lửa thiêng, tượng trưng cho ngọn lửa tinh thần bất tử nhân loại; ngọn lửa của tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng; ngọn lửa của Thể thao được lấy từ Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trên Công trình thế kỷ Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình.

Zalo
Zalo
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thắp lên Đài lửa rực cháy của Đại hội.

8h35: Khai mạc Đại hội:

Các đại biểu, VĐV và Nhân dân thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc.

Zalo
Zalo
Các đại biểu thực hiện nghị thức chào cờ
 

Sau nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Zalo
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Diễn văn nêu rõ: Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VII được tập trung chỉ đạo thực hiện với tinh thần quyết tâm cao, thích ứng linh hoạt và đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội các cấp, Đại hội TDTT đã thực sự trở thành một ngày hội lớn, với nhiều môn thi đấu có chất lượng chuyên môn cao; nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ truyền thống được tổ chức, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. (xem toàn văn bài phát biểu)

8h40: Chủ tịch UBND tỉnh đọc lời kêu gọi tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Zalo
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.

​Ngay sau diễn văn khai mạc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022 là một sự kiện văn hóa thể thao quan trọng của tỉnh, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ và Nhân dân hãy rèn luyện sức khỏe để lao động và học tập, tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (xem toàn văn bài phát biểu)

Tiếp đó, trọng tài Sa Bùi Sâm, thay mặt Ban Trọng tài điều hành các môn thi đấu trong chương trình Đại hội lên tuyên thệ.

Zalo
Zalo

8h50: Trao cờ lưu niệm cho các đoàn: Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, cờ lưu niệm cho các Đoàn VĐV tham dự giải.

Zalo
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.
Zalo
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.
Zalo
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.

9h10: Màn trình tấu cồng chiêng và chương trình đồng diễn chào mừng Đại hội với chủ đề "Hoà Bình – Hội nhập và toả sáng”.

Chương trình Hoà Bình – hội nhập và toả sáng gồm 2 phần. Phần 1 là màn trình tấu cồng chiêng của 300 nghệ nhân chiêng đến từ thành phố Hoà Bình.

Zalo
Zalo

Màn đồng diễn chào mừng Đại hội của 800 em học sinh thành phố Hoà Bình gồm 3 chương: Chương I: Truyền thống các dân tộc anh hùng; Chương II: Rèn trí luyện thân; Chương III: Hoà Bình hội nhập và phát triển.

Sau đây là một số hình ảnh màn đồng diễn.

Zalo
ZaloZalo
 
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
 

Sau lễ khai mạc, từ ngày 28/9 tại Sân vận động tỉnh và nhà thi đấu tỉnh sẽ chính thức diễn ra 4 môn trong khuôn khổ Đại hội là: Điền kinh, Đẩy gậy, Kéo co và Bắn nỏ.

Nguồn: Baohoabinh

Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình ở các cấp địa phương; đồng thời xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 19/9/2022 về giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, nội dung giám sát gồm: Theo dõi, kiểm tra các nội dung về xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện dự án thành phần theo phân cấp; công tác truyền thông, tăng cường năng lực quản lý, thực hiện nội dung, hoạt động dự án thành phần. Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động dự án thành phần. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý ngân sách nhà nước, năng lực quản lý dự án thành phần, việc xử lý các vấn đề vi phạm đã được cơ quan có thẩm quyền phát hiện (nếu có). Theo dõi các nội dung về: Tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần; thực hiện kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, kết quả giải ngân; khó khăn, vướng mắc phát sinh và kết quả xử lý. Báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần; kết quả xử lý vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt thẩm quyền.

Quy trình giám sát được thực hiện ở 3 cấp: Cấp tỉnh: Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành; thông báo cho Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện về kế hoạch giám sát, chọn ngẫu nhiên xã, thôn/bản để kiểm tra thực tế; tổ chức kiểm tra tại các huyện; ngoài ra các sở, ngành chủ trì dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình chủ động thành lập đoàn kiểm tra của ngành mình để kiểm tra cấp huyện về các nội dung thuộc phạm vi quản lý (nếu cần); kết thúc kiểm tra, các cơ quan chủ trì kiểm tra gửi báo cáo giám sát về Sở Lao động – TBXH tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ/ngành chủ quản. Cấp huyện, thành phố: Hàng năm, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng/ban cấp huyện đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố ban hành Kế hoạch giám sát, Quyết định thành lập Đoàn giám sát; thông báo với Ban quản lý cấp xã về Kế hoạch giám sát, chọn ngẫu nhiên thôn/bản để kiểm tra thực tế; tổ chức kiểm tra tại các xã; kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra báo cáo UBND cấp huyện về kết quả kiểm tra, UBND cấp huyện gửi báo cáo kiểm tra về Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh qua cơ quan thường trực (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) và sở, ngành chủ trì dự án, tiểu dự án. Đối với cấp xã: Thu thập tài liệu liên quan; tham vấn đối tượng hưởng lợi về Chương trình, báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện.

Kế hoạch thực hiện giám sát, đánh giá từ năm 2022 - 2025, đối tượng giám sát là các cơ quan, đơn vị, địa phương và đối tượng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các tổ chức và cá nhân liên quan./.

Bùi Hiền - Phòng Bảo trợ xã hội

Chiều 20/9, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND TP Hòa Bình về công tác quản lý tài nguyên và môi trường (TN&MT). Tham dự buổi làm việc có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Zalo
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Thời gian qua, UBND TP Hòa Bình bám sát chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực TN&MT, phát huy tối đa các nguồn lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2022. Theo đó, công tác quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) hàng năm được quan tâm triển khai thực hiện. Việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện trên cơ sở phù hợp Quy hoạch kế hoạch SDĐ. Việc chuyển mục đích SDĐ của người SDĐ được quản lý chặt chẽ nên công tác này đảm bảo đúng quy định... Công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và có những chuyển biến tích cực. Hiện, UBND thành phố đang triển khai công tác GPMB đối với 105 dự án; đã hoàn thành GPMB 18 dự án. 9 tháng qua, thành phố phê duyệt thu hồi gần 200 ha đất các loại và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền trên 475,7 tỷ đồng đối với 52 dự án, công trình; tổng số kinh phí chi trả trên 238,8 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, TP Hòa Bình đã tăng cường công tác bảo vệ môi trường; tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực TN&MT...

Tuy nhiên, UBND TP Hòa Bình đánh giá: Việc đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận QSDĐ đôi khi chưa đảm bảo thời gian, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Có những trường hợp đơn thư khiếu kiện kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai. Công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân không đồng thuận trong việc bồi thường, hỗ trợ, không hợp tác trong kiểm kê, kiểm đếm. Việc bố trí quỹ đất tái định cư hạn chế trong khi số hộ có nhu cầu trong thời gian tới là rất lớn. Công tác xử lý rác thải sinh hoạt gặp rất nhiều trở ngại, gây bức xúc trong Nhân dân...

Từ thực trạng công tác quản lý TN&MT trên địa bàn, tại buổi làm việc, UBND TP Hòa Bình đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai để thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng các thông tin về đất đai, tạo điều kiện để quản lý đất đai công khai, minh bạch và thuận lợi trong thực hiện cải cách TTHC. Giao UBND thành phố quản lý quỹ đất 20% nhà ở xã hội tại các đồ án quy hoạch phục vụ công tác bố trí tái định cư; đấu giá đất, tạo động lực xây dựng TP Hòa Bình lên đô thị loại II vào năm 2025. Chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với UBND thành phố tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư Công ty CP năng lượng môi trường Bắc Việt đẩy nhanh tiến độ khắc phục lò đốt số 1 để sớm đưa rác vào xử lý như đã cam kết...

Từ những đề xuất, kiến nghị của UBND TP Hòa Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành chức năng phân tích, làm rõ và tham mưu UBND tỉnh giải pháp thực hiện hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh ghi nhận công tác quản lý TN&MT của TP Hòa Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ sự phát triển. Tuy vậy, đồng chí cũng nghiêm khắc chỉ rõ: Trên địa bàn thành phố, công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế; việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn chậm. Vấn đề xử lý môi trường gặp nhiều vướng mắc. Do vậy, UBND thành phố và các phòng, ban cần thay đổi tư duy làm việc, chủ động giải quyết công việc liên quan đến người dân, không thể kéo dài tư tưởng đợi doanh nghiệp, người dân đến mới làm. Trong công tác lãnh đạo phải có tư duy chiến lược, người lãnh đạo phải biết nghiệp vụ để chỉ đạo, điều hành, thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ phải được tập trung chỉ đạo, chủ động thực hiện, đảm bảo yêu cầu về thời gian, không được chậm trễ, gây phiền hà cho Nhân dân. Đồng thời, UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh GPMB các công trình, dự án, nhất là những dự án trọng điểm trên địa bàn. Thực hiện quản lý môi trường phải tuân thủ pháp luật, trong đó quan tâm tới giải quyết vấn đề nước thải, rác thải; di dời bãi tập kết cát, sỏi không đúng quy định...

Nguồn: Baohoabinh

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh vừa ký ban hành Văn bản số 1519/UBND-NVK, ngày 30/8/2022 về tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN) trong giải quyết TTHC.

UBND tỉnh đánh giá, qua theo dõi tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 8 tháng qua, cơ bản các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN trong thực hiện TTHC. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, DN khi thực hiện TTHC.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC nhằm chấn chỉnh hoạt động giải quyết TTHC tại đơn vị, địa phương mình, không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, hạch sách, tiêu cực trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân; yêu cầu người dân, DN bổ sung hồ sơ TTHC nhiều lần trái với quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 16/UBND-KSTT, ngày 16/01/2020 về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Công văn số 635/UBND-KSTT, ngày 21/4/2020 về việc chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; Công văn số 780/UBND-KSTT, ngày 24/5/2021 về nâng cao chất lượng cải cách TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 4389/TBVPUBND, ngày 6/6/2022 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 31/5/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

- Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC bảo đảm TTHC được giải quyết đúng thời hạn và trước thời hạn nhằm đạt được mục tiêu: "Mức độ hài lòng của người dân và DN về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%”; "Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%” theo quy định tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 – 2025.

- Xem xét, làm căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất giải quyết công việc được giao; chậm xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, thường xuyên để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn; để người dân, DN phải đi lại nhiều lần hoàn tất hồ sơ TTHC; không có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định khi giải quyết hồ sơ quá hạn.

- Tăng cường khai thác và sử dụng nghiêm túc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý hồ sơ và trả kết quả TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ (phạm vi tiếp nhận và quy trình giải quyết TTHC thực hiện theo Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP); xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng đã giải quyết nhưng chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ, kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Nghiêm cấm các cá nhân, đơn vị tự ý hoặc có tác động chỉnh sửa tiến độ giải quyết hồ sơ, TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh khi chưa có ý kiến đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh hoặc Văn phòng UBND tỉnh...

Nguồn: Baohoabinh

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction