Ngày 16 tháng 8 năm 2018đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định số 90/QĐ-VPUBND ngày 12/7/2018 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do ông Bùi Quang Toàn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Chánh, phó Chánh văn phòng Sở cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hòa Bình, Cơ sở cai nghiện ma túy số I và Trung tâm Công tác xã hội

          Sau khi nghe đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 của cơ quan (số liệu tính từ ngày 01/10/2017 - 30/6/2018). Các thành viên Đoàn kiểm tra đã phân tích, nhận xét về những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế đã nêu trong báo cáo; đồng thời đề nghị SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình các nội dung chưa rõ trong báo cáo.

Kết luận buổi kiểm tra đồng chí Bùi Quang Toàn, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá như sau:

Về ưu điểm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính như: Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 (Kế hoạch số 02/KH-LĐTBXH ngày 10/01/2018của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 (Kế hoạch số 13 /KH-LĐTBXH ngày 29/01/2018của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm kịp thời triển khai công tác kiểm soát TTHCcủa Sở; đã cửđồng chí Phó Giám đốc Sở và đồng chí Phó Chánh Văn phòng Sở là đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại Sở; tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 03 Quyết định trên cơ sở Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tổng số 37 TTHC, trong đó cấp tỉnh: 19 TTHC; cấp huyện: 15 TTHC; cấp xã: 03 TTHC); tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình; thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC hàng quý, 01 năm theo quy định. Đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đơn vị giải quyết cơ bản kịp thời các hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, công dân với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hạn đạt 99%.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở còn mọt số hạn chế như: chưa bố trí đầy đủ kinh phí dành cho công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình,còn một số TTHC chưa được công khaikịp thời trên Trang Thông tin điện tử. Một số hồ sơ giải quyết còn chậm. Đoàn đã đưa ra mọt số kiến nghị đề xuất Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo để khắc phục ngay những hạn chế tồn tại.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, PGĐ Sở đã tiếp thu các ý kiến kiế nghị của đoàn kiểm tra đồng thời giao cho các bộ phận, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện ngay trong tháng 11 năm 2018, báo cáo lãnh đạo Sở qua (Văn phòng) để báo cáo đoàn kiểm tra theo yêu cầu./.

Trọng Nam

Ảnh: Đồng chí Bùi Quang Toàn, Phó CVP UBND tỉnh Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buồi làm việc.

Ktra cải cách hành chính 2018

          Trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2018, ngày 17 tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức cuộc giao lưu thể thao giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tham dự cuộc giao lưu có 79 cán bộ, giáo viên giảng viên của 05 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp và 08 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện cùng 25 công chức viên chức các phòng chuyên môn của Sở và Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi.

Với các nội dung thi đấu môn cầu lông ( 07 đôi nam dưới 40 tuổi, 03 đôi nữ và 09 đôi nam nữ) và môn Tennis gồm 05 đôi. Sau một ngày thi đấu nghiêm túc, Ban YTổ chức đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba môn Tennis và 03 giải nhất, 03 giải nhì và 03 giải ba bộ môn cầu lông cho các độ tuổi.

T.N

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Giáo đốc Sở trao giải cho các vận động viên

DDc Dũng trao giải cho các vận động viên

 

Ảnh: các vận động viên tham dự giải thi đấu môn cầu lông

các vận động viên tham dự giải

Điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm là nội dung quan trọng trong Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Nhằm mục đích đánh giá mức độ nghèo, tỷ lệ nghèo của khu dân cư, từ đó đề ra kế hoạch, giải pháp hữu hiệu giúp các hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện rà soát hộ nghèo theo phương thức đa chiều thì vẫn có những hộ có nhà cao tầng, có ti vi, tủ lạnh, có cả đàn trâu, bò đến vài chục con,… vẫn thuộc diện hộ nghèo.

1.Từ việc nhận thức trong bộ công cụ đánh giá hộ nghèo

 

Để xác định hộ nghèo, cận nghèo, ngày 28/6/2016, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT – BLĐTBXH về việc hưỡng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 -2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH.

 

Bộ công cụ đánh giá, xác định theo tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo theo phương thức đa chiều giai đoạn 2016-2020 đã được trung ương hội thảo, lấy ý kiến từ cơ sở, các bộ, ngành và các tổ chức quốc tế nhiều lần. Bộ công cụ được thiết kế khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với việc triển khai thực tế ở địa phương. Bộ công cụ được tiếp cận theo tư duy mới, được tính toán bằng số điểm, không dùng phương pháp tính giá trị thu nhập, chi tiêu để xấc định thu nhập như trước đây, bên cạnh đó các tài sản, gia xúc không tính giá trị bằng tiền mà chỉ tính số lượng để cho điểm, không tính mục đích sử dụng cho các loại phương tiện vận tải, tài sản và sở hữu. Về phương pháp: thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập (trên cơ sở phân tích kết quả thống kê và điều tra mức sống hộ gia đình, thực hiện quy đổi từ mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng sang các mức điểm số tương ứng khi thực hiện rà soát và đánh giá tài sản, cụ thể: 700.000 đồng tương đương 120 điểm; 900.000 đồng tương đương 140 điểm; 1.000.000 đồng tương đương 150 điểm; 1.300.000 đồng tương đương 175 điểm) và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình tại Chương II và tại Phụ lục số 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 4 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH.

 

Việc xác định hộ nghèo, cận nghèo được Thông tư quy định, quy trình gồm có 7 bước bao gồm:1)xác định, lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát(2)tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình(3)tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát(4)niêm yết công khai tại nơi tập trung đông người trong 7 ngày(5)báo cáo xin ý kiến thẩm định của UBND huyện (6) công nhận danh sách hộ nghèo, cận nghèo (7) UBND xã báo cáo UBND huyện kết quả rà soát. Phục vụ cho việc rà soát có 17 danh mục, phụ lục, bảng biểu được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu dễ vào biểu.

 

Để triển khai thực hiện, các cán bộ quản lý, điều tra viên phải được tập huấn từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là đội ngũ điều tra viên phải nhiệt tình, có trách nhiệm cao, có kinh nghiệm, có hiểu biết và đạo đức nghề nghiệp.

 

2.Đến việc nhận dạng các hộ cần phải khảo sát

 

Sau 3 năm sử dụng bộ công cụ để đánh giá, khảo sát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội đã bảo đảm việc khảo sát nhanh, gọn, chính xác, hạn chế nhiều việc thắc mắc, khiếu nại. Tuy nhiên, kết quả việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo còn nhiều vướng mắc, khó khăn, tồn tại như việc nể nang của cán bộ xã cho những trường hợp trong dòng họ, việc nhận thức về cách tính điểm cho hộ nghèo chưa rõ, nhận dạng hộ nghèo chưa rõ ràng nên chưa loại được các hộ không cần khảo sát dẫn đến tình trạng nhiều hộ có nhiều tài sản, nhà cao tầng, nhà nhiều trâu, bò vẫn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo gây ra bất bình trong nhân dân, thiếu lòng tin trong việc khảo sát hộ nghèo. Để khắc phục tình trạng trên, chúng tôi thiết nghĩ cần phải quan tâm một số nội dung trong quá trình điều tra, khảo sát cụ thể sau đây:

 

Trước hết, cần phải tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức của các cán bộ cấp cơ sở về quan điểm, nhận thức về người nghèo, hộ nghèo, cách tính điểm thay cho việc tính tiền như trước đây tiêu chí nghèo về thu nhập, cách tính số lượng tài sản không tính giá trị, không tính mục đích sở dụng của tài sản và quan điểm nhà càng đông người thì khả năng lâm vào tình trạng nghèo cao hơn hộ có ít người, vì vậy gia đình càng đông người thì càng ít điểm, hoặc nhiều trâu, bò thì càng ít điểm…

 

Hai là, tuyên truyền, vận động làm chuyển biến tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tâm lý muốn ở lại hộ nghèo để hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước của một số hộ dân chưa thực sự có chí vươn lên thoát nghèo, trây lười, ngại lao động, trống chế khi rà roát hộ nghèo

 

Ba là, cần nhận dạng các hộ không nghèo để loại ra khỏi phiếu điều tra, đây là bước cực kỳ quan trọng để khắc phục tình trạng nêu trên; các điều tra viên sử dụng mẫu phiếu A (theo Phụ lục số 3a ban hành kèm theo Thông tư này) để nhận dạng nhanh đặc điểm hộ gia đình có giấy đề nghị. Nếu hộ gia đình có các điều kiện không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Cột 0 Phiếu A thì đưa ra khỏi danh sách cần rà soát. Các hộ còn lại thực hiện đánh giá theo các nội dung từ Cột 1 đến Cột 9 Phiếu A, nếu hộ gia đình có từ 02 điều kiện trở xuống thì đưa vào danh sách hộ có khả năng nghèo, cận nghèo (theo Phụ lục số 2c ban hành kèm theo Thông tư 14) để tiếp tục rà soát theo mẫu Phiếu B.

 

Bốn là, cần tôn trọng, và thực hiện đày đủ các bước trong quy trình rà soát, không bỏ qua bước nào. Nghiên cứu kỹ các nội dung, vào các bảng, biểu chính xác, đày đủ, kịp thời, công khai, minh bạch của các hộ điều tra.

 

Cuối cùng, cần lựa chọn các điều tra viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, thái độ đúng đắn, hiểu biết, có kinh nghiệm, am hiểu và có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cho việc ra soát một cách khách quan, công khai, minh bạch, chính xác./.

Thanh Thủy

PGĐ Sở

Ảnh: Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh kiểm tra rà soát hộ nghèo năm 2018 tại huyện Kim Bôi

Kiểm tra rà soát hộ nghèo 2018 tại Kim Bôi

Chiều ngày 25/10/2018, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 đã thành công tốt đẹp. 

Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần 3

Ngày 25/10/2018, Hà Nội, Việt Nam

CHÚNG TÔI, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN phụ trách bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đã cùng có mặt tại hà Nội, Việt Nam ngày 25/10/2018 để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần 3 với chủ đề “An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái: Hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”;

TÁI KHẲNG ĐỊNH các cam kết của chúng tôi nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong khu vực ASEAN như đã nêu trong Tầm nhìn ASEAN 2025, Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025, Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường Phúc lợi và Phát triển của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (2010), Tuyên bố về Xóa bỏ Bạo lực với Phụ nữ và Trẻ em (2013), Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường An sinh xã hội (2013) và Tuyên bố về Việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 có tính đến yếu tố giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (2017).

GHI NHẬN những tiến bộ trong việc áp dụng Kế hoạch hành động về Chấm dứt Bạo lực với Phụ nữ (Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women - RPA EVAW) và Kế hoạch hành động về Chấm dứt Bạo lực với Trẻ em (Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children - RPA EVAC) cũng như những nỗ lực vẫn đang tiếp diễn nhằm lồng ghép giới trong cả ba trụ cột ASEAN;

NHẬN THẤY rằng để đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, các biện pháp an sinh xã hội có vai trò chủ đạo trong việc tạo dựng môi trường thuận lợi cho phụ nữ và trẻ em gái để tự do, khai thác được tiềm năng của chính mình, được quyết định cho cuộc đời của chính mình và đứng vững trước các rủi ro và thách thức;

NHẬN THỨC ĐƯỢC RÕ RÀNG HƠN rằng bình đẳng giới vừa là tôn chỉ, là quá trình và thực hành yêu cầu những hành động liên ngành cùng những nỗ lực có sự phối hợp chặt chẽ trong những lĩnh vực khác của phát triển bền vững như an sinh xã hội, giáo dục, giảm nghèo, trao quyền kinh tế, bảo vệ môi trường và các hành động ứng phó với vấn đề khí hậu, v..v…

THỰC HIỆN NHƯ SAU:

KHUYẾN KHÍCH tất cả các nước thành viên cùng nhau đẩy mạnh những thành quả và đẩy nhanh tiến độ bình đẳng giới và lồng ghép giới trong 3 trụ cột vì một ASEAN tập trung vào con người, hướng tới con người và bao trùm;

THÚC ĐẨY lồng ghép giới trong tất cả các lĩnh vực của phát triển bền vững và lồng ghép các tiếng nói và nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây dựng và áp dụng các chính sách và chương trình có ảnh hướng đến cuộc sống và sinh kế của họ;

ĐẨY NHANH việc thực hiện Tuyên bố ASEAN về Tăng cường An sinh Xã hội và Khung khổ và Kế hoạch hành động nhằm Thực hiện Tuyên bố ASEAN về Tăng cường An sinh Xã hội.

ĐỐC THÚC tất cả các nước thành viên và cả ba trụ cột cùng chung sức và thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược giữa các nước thành viên và những đối tác bên ngoài để chấm dứt tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái, nhằm tạo ra những khác biệt lớn và bền vững cho cuộc sống của phụ nữ và trẻ em trong khu vực ASEAN;

ỦNG HỘ MẠNH MẼ sự tham gia của trẻ em trai và đàn ông với tư cách là các tác nhân thay đổi trong việc thực hiện bình đẳng giới và chủ động tạo nên những thay đổi tích cực trong các tiêu chuẩn và hành vi giới, là những điều kiện tiên quyết của bất kỳ quá trình chuyển đổi nào tới sự bình đẳng;

GIAO TRỌNG TRÁCH CHO ACW trong việc thúc đẩy thực hiện Kế hoạch Hành động ACW 2016-2020 và để đảm bảo rằng Kế hoạch Hành động ACW tiếp theo (2021-2025) cân nhắc sự giao thoa và đa dạng của phụ nữ và trẻ em gái của ASEAN;

CỦNG CỐ cam kết của chúng tôi trong việc thực hiện các bước cụ thể nhằm giải quyết bất bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các lĩnh vực an ninh chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội và góp phần thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Mục tiêu Phát triển Bền vững;

Đã được thống nhất giữa các Bộ trưởng/Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN trong ngày Hai mươi lăm, tháng Mười, năm Hai ngàn không trăm mười tám tại Hà Nội, Việt Nam.

Cổng TTĐT Bộ LĐ-TBXH

Ngày 17/7/2018 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả triển khai tuyên truyền ASEAN các tỉnh phía Bắc giai đoạn 2013 - 2018. Đây là một hoạt động nằm trong Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN năm 2018. Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Doãn Mậu Diệp tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập ngày 31/12/2015 với 3 trụ cột là Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội. Sự hình thành cộng đồng là một dấu mốc quan trọng, nâng hợp tác ASEAN lên một tầm cao mới và đòi hỏi các quốc gia thành viên phải nỗ lực hơn nữa để xây dựng một cộng đồng trong đó hơn 630 triệu người trong Đông Nam Á được sống trong môi trường hòa bình, hữu nghị, các dân tộc đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và được hỗ trợ phát triển đồng đều. Hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025, ASEAN đã đặt ra 3 kế hoạch tổng thể của các trụ cột, làm kim chỉ nam cho hoạt động của các cơ quan chuyên ngành của từng trụ cột cho đến năm 2025.

Mục tiêu của Hội nghị nhằm cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) 2025 ở cấp khu vực và việc thực hiện Đề án 161 tại Việt Nam; hướng dẫn xây dựng Báo cáo đánh giá sơ kết việc thực hiện Đề án 161; cập nhật các hoạt động truyền thông của ASEAN và kế hoạch truyền thông hướng tới năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam vào năm 2020 và trao đổi về cơ chế tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Đề án và công tác tuyên truyền ASEAN. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh: Đây là hoạt động quan trọng nhằm rà soát việc thực hiện Đề án, xác định những thành tựu, khó khăn và thách thức trong quá trình thực hiện làm tiền đề cho đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch tổng thể của cả cộng đồng ASEAN vào năm 2020 khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN. Kết quả đánh giá sơ kết và các khuyến nghị, đề xuất thúc đẩy việc thực hiện Đề án sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2018.

Ông Trần Việt Thái, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ ngoại giao cho rằng, thời gian qua, công tác thông tin và truyền thông về ASEAN đã đạt được những thành tựu quan trọng. Theo đó, sự hợp tác trong thông tin và truyền thông sẽ khắc họa đậm nét những thành tựu của việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC. Đồng thời, tiếp tục giải quyết những thách thức trong việc phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức của toàn bộ công dân thuộc về cộng đồng ASEAN.

Tính đến 28/2/2018, tiến độ thực hiện kế hoạch tổng thể ASCC cấp khu vực đã hoàn thành đạt 8%; 47% đang trong quá trình thực hiện và 45% sẽ được triển khai. Đối với cấp quốc gia, tính đến ngày 5/2/2018, có 9/11 Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tại Việt Nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Tại địa phương, đã có 54/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2016 - 2020 về thực hiện Đề án 161( trừ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Tp HCM, Gia Lai, Vĩnh Ling chưa ban hành). Hiện có 39/63 tỉnh, thành báo cáo về tiến độ ban hành và thực hiện.

Về thuận lợi, nhìn chung, tiến độ thực hiện  kế hoạch tổng thể ASCC cấp quốc gia hướng tới mục tiêu gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân được gắn chặt với việc nâng cao năng lực thể chế, kiện toàn cơ cấu tổ chức và cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, của cán bộ công chức về ASEAN và các lợi ích mà ASEAN mang lại, những mục tiêu và hoạt động của Cộng đồng văn hóa xã hội nói riêng và của Cộng đồng ASEAN nói chung. Đồng thời, hướng tới mục tiêu hòa nhập tập trung vào việc tăng cường, mở rộng và thực hiện chính sách về an sinh xã hội, lao động, việc làm, các chính sách về y tế, giáo dục, trợ giúp đột xuất, hỗ trợ cho người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và các nhóm yếu thế khác.

Năm 2018, các hoạt động của ASCC ưu tiên hướng đến là các sáng kiến của thanh niên, bao gồm phục hồi Quỹ Thanh niên Singapore – ASEAN, chủ trì tổ chức giải đấu thể thao trực tuyến và giới thiệu Chương trình học bổng Thanh niên ASEAN; Tăng cường cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu của ASEAN; Các giá trị cốt lõi trong hiểu biết về kỹ thuật số; Khuôn khổ nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của tin giả; “Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN” nhằm cải thiện môi trường sống, sinh kế của người dân tại các đô thị ASEAN và tăng cường cơ hội của doanh nghiệp khu vực với thị trường 630 triệu dân.

Hội nghị là một trong các sự kiện quan trọng nhằm tăng cường cơ chế phối hợp cấp quốc gia giữa các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh thành, địa phương, các cơ quan báo chí trong cả nước trong công tác tuyên truyền về ASEAN.

Nguồn: Cổng thông tin Bộ Lao động - TBXH

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction