Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế là 2 trụ cột của Hệ thống an sinh xã hội, sau 25 năm hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có 15,77 triệu người tham gia, chiếm 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 12,9 triệu người so với năm 1995. Số người tham gia BHYT là 85,9 triệu người đạt 90% dân số, cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên hệ thống chính sách còn bất cập,công tác phát triển đối tượng tỷ lệ che phủ thấp và tình trạng lạm dụng quỹ BHXH vẫn thường xuyên xảy ra.

SDC12741

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy Phso Giám sở LĐTBXH tuyên truyền bộ Luật lao động 2012 tại TP, Hòa Bình

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, ngày 09 tháng 01 năm 2020 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V.

Báo cáo tổng kết phòng trào thi đua giai 2015-2020 cho thấy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai tốt Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn có liên quan của các bộ, ngành của UBND tỉnh đến công chức, viên chức và lao động trong toàn ngành. Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của ngành, đã tổ chức phát động các phong trào thi đua, hướng vào việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao như: Phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn; Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua Dân vận khéo; Phong trào thi dua xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa;Phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Phong trào thi đua Thực hiện cải cách hành chính; Phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau…Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, của Bộ, của tỉnh Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết để triển khai các phong trào thi đua của ngành đạt hiệu quả. Kết quả công tác thi đua khen thưởng của ngành từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015 đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn trước, hiệu quả các phong trào thi đua được nâng lên rõ rệt, qua đó dã giúp cho ngành luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh bà Xã hội giao. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay đã có 321 sáng kiến cơ sở và 7 sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng vào trong hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ kết quả thực hiện các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Cụ thể:

1.Về danh hiệu thi đua:

- Đối với tập thể:đã có 231 lượt tập thể được công nhận là tập thể lao động tiên tiến; 34 lượt tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc; có 05 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Cờ thi đua của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: từ năm 2015 đến năm 2018 liên tục Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được nhận Cờ thi đua của Bộ.

- Đối với cá nhân: có 1.885 lượt cá nhân được công nhận Danh hiệu lao động tiên tiến: có 287 lượt cá nhân được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở; có 07 cá nhân được công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh:

2.Hình thức khen thưởng

- Giấy khen của Giám đốc Sở: có 870 lượt cá nhân và 226 tập thể được tặng.

- Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: có 74 cá nhân và 33 tập thể được tặng.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: có 24 cá nhân và 15 tập thể được tặng.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: có 06 cá nhân được tặng

- Huân chương Lao động hạng Ba: có 02 cá nhân được tặng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hòa Bình đã đánh giá cao những kết quả trong thực hiện các phong trào thi đua mà ngành lao động thương binh và xã hội đã đạt được, đồng thời đồng chí yêu cầu ngành lao động tương binh và xã hội tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại đã chỉ ra, bám sát vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để từ đó phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2020-2025, góp phần giữ vững ổn định trật tự, đảm đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình./.

T.N

QĐ Giám đốc tặng Giấy khen

 

 

Đ/c Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các tập thể cá nhân tiêu biểu tại hội nghị

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm./.

 

 

 

 

Ngày 17/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2857/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của tỉnh Hòa Bình cụ thể như sau:

- Hộ nghèo: 24.771 hộ, chiếm tỷ lệ 11,36% so với số hộ toàn tỉnh.

- Hộ cận nghèo: 30.520 hộ, chiếm tỷ lệ 14,00% so với số hộ toàn tỉnh.

Như vậy năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,38% so với năm 2018, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Đây là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh thực hiện các mô hình giảm nghèo, giúp người nghèo phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thoát nghèo bền vững, tránh tái nghèo.

Trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định công nhận, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; Kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 là cơ sở để thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các chế độ chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo qua rà soát thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 theo quy định hiện hành./.

Hà Mạnh Thắng

Phòng Bảo trợ xã hội

Hướng tới BHYT toàn dân, để người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân mua BHYT. Trong đó, chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo mua BHYT đã và đang được các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện.

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, hộ nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT, hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% kinh phí. Tại Hòa Bình, với đối tượng cận nghèo, ngoài mức hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ BHYT theo luật định, từ năm 2014 đến 2019 Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng” (Norred) hỗ trợ 20% kinh phí mua thẻ BHYT. Những hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%, dự án Norred hỗ trợ 20% và 10% còn lại được UBND tỉnh trích ngân sách của tỉnh hỗ trợ để mua thẻ BHYT. Như vậy, các hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh mua thẻ BHYT bằng 100% kinh phí được hỗ trợ.

Đến năm 2020 dự án NORRED sẽ không tiếp tục hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo 20% kinh phí mua thẻ BHYT nữa. Trước tình hình đó, cuối năm 2019 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí cho người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT còn lại.  Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện, thành phố. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động –Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 13, khóa XVI Điều này có nghĩa, người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp miễn phí thẻ BHYT. Đây sẽ là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, giúp người cận nghèo tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng, giảm bớt nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo, góp phần bảo đảm sự công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Hà Mạnh Thắng

Phòng Bảo trợ xã hội

Hướng tới BHYT toàn dân, để người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân mua BHYT. Trong đó, chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo mua BHYT đã và đang được các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện.

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, hộ nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT, hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% kinh phí. Tại Hòa Bình, với đối tượng cận nghèo, ngoài mức hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ BHYT theo luật định, từ năm 2014 đến 2019 Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng” (Norred) hỗ trợ 20% kinh phí mua thẻ BHYT. Những hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%, dự án Norred hỗ trợ 20% và 10% còn lại được UBND tỉnh trích ngân sách của tỉnh hỗ trợ để mua thẻ BHYT. Như vậy, các hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh mua thẻ BHYT bằng 100% kinh phí được hỗ trợ.

Đến năm 2020 dự án NORRED sẽ không tiếp tục hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo 20% kinh phí mua thẻ BHYT nữa. Trước tình hình đó, cuối năm 2019 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí cho người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT còn lại. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện, thành phố. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động –Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 13, khóa XVI Điều này có nghĩa, người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp miễn phí thẻ BHYT. Đây sẽ là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, giúp người cận nghèo tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng, giảm bớt nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo, góp phần bảo đảm sự công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Hà Mạnh Thắng

Phòng Bảo trợ xã hội

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction