Hội nghị thanh thanh lao động ASEAN lần 7Từ ngày 27-28/9/2018, tại TP.HCM, Bộ LĐ-TBXH phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội nghị thanh tra lao động ASEAN lần thứ 7. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Doãn Mậu Diệp cùng đại diện của 10 nước ASEAN, Ban thư ký ASEAN, Mạng lưới an toàn vệ sinh lao động ASEAN, Tổ chức ILO, Hiệp hội thanh tra lao động quốc tế, Hiệp hội công đoàn ASEAN và một số tổ chức quốc tế liên quan…

Đảm bảo an toàn lao động giúp người lao động tránh khỏi những ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm có hại và tạo điều kiện thuận lợi nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm từ đó thúc đẩy quá trình quá triển của doanh nghiệp, đặc biệt là trong các Hợp tác xã và ngưới dân ở khu vực nông thôn, tăng uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường; đây là hoạt động cần thiết mang ý nghĩa rộng lớn gắn liền với thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn bảo hộ lao động với bảo vệ môi trường và văn hóa trong sản xuất.

Thực trạng công tác ATVSLĐ trên địa bàn

Tính đến  năm 2017, trên địa bàn tỉnh có trên 50.000 lao động đang làm việc ở trên 2.800 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó có gần 200 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, xây dựng, kinh doanh điện và vật liệu dễ cháy nổ. Mức lương  trung bình trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được  duy trì ở mức 4,8 triệu đồng/ ng­ười/ tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt 4,45 triệu đồng/ ng­ùời/tháng; Nhìn chung, việc làm của người lao động được đảm bảo, mức thu nhập tương đối ổn định, điều kiện làm việc được cải thiện. Công tác chăm sóc sức khỏe, các điều kiện về vệ sinh lao động được bảm bảo. Việc thực hiện các chính sách về lao động, tiền l­ương, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp đều đư­ợc thực hiện t­ương đối tốt, tỷ lệ lao động được ký kết hợp đồng trong các doanh nghiệp nhà n­ước đạt 100%; công ty cổ phần, TNHH đạt 70%; các doanh nghiệp tư­ nhân đạt 30%; về bảo hiểm xã hội trong công ty nhà nước đạt 100%; doanh nghiệp có vốn đầu t­ư nư­ớc ngoài đạt 80%; doanh nghiệp dân doanh bình quân đạt 40%. Ban chỉ đạo tỉnh cùng các cơ quan quản lý nhà nước các cấp hàng năm thường xuyên triển khai tuyên truyền, hư­ớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt trong các tuần lễ hàng năm thông qua việc tổ chức mít tinh diễu hành, cổ động tuyên truyền, kiểm tra trước, trong và sau tháng hành động về An toàn- VSLĐ; Thông qua các hoạt động nêu trên đã góp phần nâng cao nhận thức về ATVSLĐ của ngư­ời sử dụng lao động và ngủ­ời lao động. Chính vì vậy những năm gần đây trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh  không có xảy ra đình công hay tranh chấp lao động tập thể do vi phạm pháp luật về lao động của chủ sử dụng lao động, số vụ tai nạn có chiều hướng giảm, các doanh nghiệp cũng quan tâm hơn đến công tác ATVSLĐ bảo hộ lao động cho người lao động. Tuy nhiên, trong công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các lĩnh vực có quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động, do rất nhiều nguyên nhân, xong chủ yếu vẫn từ phía các doanh nghiệp chưa tuyên truyền, huấn luyện, trang bị các thiết bị an toàn cho người lao động, chưa có quy trình làm việc, giải pháp, trang thiết bị an toàn trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó là người lao động cũn coi thường nguy hiểm, không chấp hành các quy định về an toàn, không sử dụng các trang bị an toàn. Chính vì vậy trong 2 năm từ 2016 – 2017 có 18 vụ tai nạn lao động xảy ra làm chết và bị thương 31 người, chủ yếu trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản và xây dựng.

Những giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động đếnnăm 2020

Nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra trên địa bàn đặc biệt là các  doanh nghiệp khai thác khoáng sản, xây dựng, kinh doanh điện, xăng dầu, các hộ kinh doanh ga, các chất dễ cháy nổ, thuốc trừ sâu trên địa bàn tỉnh, thiết thực hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1.Đối với các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước

 Cần thực hiện các hoạt động thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các cơ quan truyền thông đối với công tác ATVSLĐ nói chung và ATVSLĐ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và các lĩnh vực dễ xảy ra mất an toàn nói riêng. Nâng cao và làm chuyển biến nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện cho người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ quản lý về ATVSLĐ.  Rà soát, hệ thống các chính sách, các quy định về ATVSLĐ, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực khai thác khoáng sản cụ thể là: Xử phạt về vi phạm an toàn trong khai thác khoáng sản, đề nghị thu ht giy phép đối với những doanh nghiệp không chấp hành nghiêm túc những quy định về an toàn, không cấp phép hoạt động cho những doanh nghiệp chưa có giải pháp  đảm bảo an toàn lao động. Nhà nước cần đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho công tác ATVSLĐ, trước hết là đảm bảo kinh phí cho công tác tuyên truyền,  tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, các trang, thiết bị phục vụ kiểm tra, kiểm định của các cơ quan quản lý, kinh phí cho Chương trỡnh an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Hũa Bỡnh giai đoạn 2016-2020. Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các doanh nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, yêu cầu kỷ luật, sa thải các lao động không có ý thức chấp hành các quy định, coi thường tính mạng bản thân trong quá trình lao động ở môi trường dễ có nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ. Có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh về ATVSLĐ. Tăng cường năng lực, phương tiện cho đội ngũ thanh tra viên; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra sử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật về ATVSLĐ. Kiên quyết đình chỉ những doanh nghiệp có nguy cơ sảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trong về ATVSLĐ.

2.Đối với các Doanh nghiệp

Tổng kết, đánh giá hàng năm, đăng ký thi đua về công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện tháng hành động về An toàn- VSLĐ của đơn vị, trong đó cần tập trung vào các giải pháp bảo đảm cải thiện điều kiện làm việc. Các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản cần  quan tâm đến công tác ATVSLĐ như đầu tư, trang bị bảo hộ lao động theo quy định cho người lao động, nghiêm túc thực hiện quy trình, quy chuẩn về ATVSLĐ vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, và trách nhiệm của doanh nghiệp. Cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tổ chức tự kiểm tra trong nội bộ doanh nghiệp để phát hiện kịp thời nguy cơ mất an toàn để chủ động có kế hoạch phòng ngừa. Tập trung vào các hoạt động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện làm việc tại nơi làm việc, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đồng thời phát động các phong trào vệ sinh, an toàn lao động trong đơn vị.

3.Đối với Người lao động

Tham gia đy đủ các lớp tập huấn, học tập về các quy định của bộ luật lao động nói chung về an toàn lao động nói riêng. Có tinh thần trách nhiệm phản ánh với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chủ sử dụng lao động không thực hiện cỏc giao kết về an toàn vệ sinh lao động trong hợp đồng và thỏa ước lao động tập thể. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, nội quy, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao. Có ý thức sử dụng và bảo quản tốt các phương tiện bảo hộ cá nhân được trang bị, các thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc. Nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm phải báo ngay cho người có trách nhiệm. Đồng thời tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi chủ sử dụng lao động yêu cầu./.

Nguyễn Thanh Thủy

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐTBXH

Ngày 20/10/2017Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 110/2017/TT-BTC sửa đổi mức phí thẩm định ĐKKD trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (ATLĐ); huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Thông tư 245/2016/TT-BTC.

Theo đó, mức phí thẩm định ĐKKD dịch vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ, cụ thể như sau:

Stt

Nội dung

Mức thu

(đồng/lần)

1

Thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

 

a

Đối với cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

15.000.000

b

Đối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

5.000.000

2

Thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 

2.1

Trường hợp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện

 

a

Đối với cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

20.500.000

b

Đối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

6.500.000

2.2

Trường hợp do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện

 

a

Đối với cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1.200.000

b

Đối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

500.000


Mức thu trên được thực hiện kể từ ngày 11/12/2017.

Trọng Nam

 

Nội dung đang được cập nhật.

Nhằm cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2011. Trong 2 ngày 18-19/5/2011, Sở Lao động – Thương binh - Xã hội tổ chức khoá tập huấn về cải thiện điều kiện làm việc. Tham dự lớp tập huấn có 28 học viên thuộc 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động sản xuất tại công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên.

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction