Văn bản pháp quy
Tổng quan Tìm kiếm tải về Up
Danh sách: Văn bản của tỉnh
Page 1 of 13
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quy định số 23-QĐ/TU, ngày 28/9/2022 của Tỉnh ủy Hòa Bình về luân chuyển cán bộ

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-09-30
4.52 MB
11
Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, DN trong thực hiện CCTTHC, DVC

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-08-23
2.32 MB
8
Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-08-23
2.09 MB
7
Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-08-23
44.28 MB
5
Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-08-18
2.26 MB
6
Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-06-30
2.94 MB
11
Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-06-29
3.95 MB
7
Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc công bố DMTTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực GDNN, PCTNXH thuộc thẩm quyền GQ của Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh HB

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-06-19
4.61 MB
9
Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình sửa đổi một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND, ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-06-16
4.51 MB
6
Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình về Tháng hành động Người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-06-02
2.26 MB
7

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction