Văn bản pháp quy
Tổng quan Tìm kiếm tải về Up
Danh sách: Văn bản của tỉnh
Page 1 of 3
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-08-06
3.36 MB
20
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-08-06
3.36 MB
23
Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý...

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-04-13
2.97 MB
28
Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 12/12/2019 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-04-13
79.5 KB
29
Kế hoạch Thực hiện công tác cai nghiện ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2020

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-04-13
46.33 KB
33
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2020 CỦA TỈNH HÒA BÌNH

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-04-13
132 KB
25
Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-04-09
2.97 MB
36
Hướng dẫn số 506/HD-UBND thực hiện Nghị quyết 113/2018/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện trên đia bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2019-06-27
774.09 KB
48
Nghị quyết 113/2018/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2019-06-27
698.84 KB
47
Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Hoà Bình về Quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh.

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2019-06-24
855.26 KB
50

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction