Văn bản pháp quy
Tổng quan Tìm kiếm tải về Up
Danh sách: Văn bản của Trung Ương
Page 1 of 18
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Công vă số 1126/QLLĐNN-TTTT, ngày 31/8/2022 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc thông tin về Bộ Quy chuẩn Hướng dẫn về công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người lao động di cư

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-10-06
340.98 KB
0
Thông báo số 269/TB-VPCP, ngày 30/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị "Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập"

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-09-14
424.32 KB
6
Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách NN

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-08-23
2.02 MB
5
Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-08-23
2.18 MB
6
Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-08-23
194.64 KB
3
Hướng dẫn số 25-HD/BCDDTWW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạ trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-08-23
6.49 MB
5
Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-08-23
8.48 MB
5
Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi NCC với CM, thân nhân của NCC với CM và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành LĐTBXH quản lý

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-08-23
10.07 MB
6
Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai QĐ số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ban hành theo QĐ số 457/QĐ-LĐTBXH ngày 01/6/2022

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-06-05
437.32 KB
8
Quyết định số 457/QĐ-LĐTBXH, ngày 01/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ĐA phát triển UDDLDC, định danh

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-06-05
532.3 KB
9

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction