Văn bản pháp quy
Tổng quan Tìm kiếm tải về Up
Danh sách: Văn bản của Trung Ương
Page 1 of 12
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-05-05
405.44 KB
22
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-05-05
1.06 MB
30
Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-05-05
451.16 KB
26
Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-05-05
519.68 KB
23
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-04-09
61.5 KB
29
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-04-09
544.5 KB
31
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2019/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ S

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-04-09
591 KB
25
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-04-09
172.5 KB
34
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-04-09
59 KB
26
LUẬT CHỨNG KHOÁN

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2020-04-09
490.5 KB
28

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction