Văn bản pháp quy
Tổng quan Tìm kiếm tải về Up
Danh sách: Văn bản của Sở
Page 1 of 8
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Kế hoạch số 60/KH-LĐTBXH ngày 22/8/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình tuyển dụng, tiếp nhận lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2022

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-08-26
714.8 KB
30
Thông báo số 1861/TB-LĐTBXH ngày 24/8/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình tuyển dụng, tiếp nhận lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-08-26
659.77 KB
10
Kế hoạch số 31/KH-LĐTBXH ngày 27/4/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025, năm 2022 và Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-05-12
680 KB
17
Quyết định số 2112/QĐ-LĐTBXH ngày 10/5/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-05-12
886.14 KB
12
Quyết định số 1592/QĐ-LĐTBXH ngày 19/4/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-04-27
880.76 KB
13
Kế hoạch số 25/KH-LĐTBXH ngày 18/4/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-04-19
663.71 KB
10
Quyết định số 857/QĐ-LĐTBXH ngày 28/02/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình tổng thể của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-03-29
670.72 KB
10
Quyết định số 915/QĐ-LĐTBXH ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-03-29
807.94 KB
11
Kế hoạch số 22.KH-LĐTBXH ngày 25.02.2022 thực hiện Chương trình "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2026

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-03-03
611.17 KB
9
Kế hoạch số 14/KH-LĐTXBH ngày 08/02/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

(0 votes)

Tải về
Tải về
Created
Size
Downloads
2022-02-17
594.44 KB
11

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

DVCHB

dvcqg

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction