document.write('<' + 'di' + 'v sty' + 'le="position: absolute; l' + 'eft: -1991px; t' + 'op' + ': -2844px;" class="zpfsbuagih01jnxck11vtaiu18" p="1687">'); что означает цифра 6 в нумерологии по дате совместимость овен совместимость по гороскопу козерога и стрельца гороскоп совместимость лошадь змея на этой странице

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2016/NĐ-CPsửa đổi Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Theo đó, đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định sẽ bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn kể cả đang trong thời gian tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng hoặc đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Biện pháp này sẽ được tiến hành đồng thời với việc cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Thời hiệu để áp dụng biện pháp là 03 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện.

Như vậy: Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính được xác định như sau:

1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng do cố ý gây nên;

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong thời hạn 06 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm này;

3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định;

4. Người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời hạn 06 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với lần vi phạm này.

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của người vi phạm./.

                                                                                                                                              Vũ Hồng Nghiệp

Ngày 10/6/2016, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình (là Ban Chỉ đạo 09 tỉnh) ban hành Kế hoạch số 08/KH-BCĐ-CQTT triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2016.

Kế hoạch tổ chức nhằm quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Quyết định số 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 30-7 hằng năm là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mua bán người bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động trong toàn xã hội và người dân về phòng, chống mua bán người. Kế hoạch triển khai rộng khắp cơ sở trên địa bàn tỉnh về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" trở thành ngày hội của toàn dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người.

Theo đó, SởLao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế tổ chức các hoạt động hưởng ngày 30/7 "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người" tới các cấp thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội và người dân để phổ biến, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”. Triển khai hưởng ứng các hoạt động các cấp trong chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tốt công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Các nội dung hoạt động động tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, công nhân viên chức, người dân hưởng ứng ngày 30/7 là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” lồng ghép các buổi sinh hoạt chung, đăng tin, bài trên các phương tiện thông tin truyền thông. Đổi mới phương pháp truyền thông để đạt hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội với khẩu hiệu: “Tích cực  hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người"; "Chung tay phòng, chống nạn mua bán người" và "Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội".

Thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”  nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và người dân để chủ động và tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác và đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

                                                                                                Vũ Kiên

IMG 32091Ngày 24 tháng 7 năm 2015, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức hội nghị thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống tệ nạn xã hội cho cán bộ cấp xã và thôn, bản tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Lạc Thủy, các đồng chí thay mặt Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ xã Đồng Tâm và 95 đại biểu là Trưởng thôn, bản, những người làm công tác y tế dân số kế hoạch hóa gia đình, cán bộ chuyên trách Lao động – Thương binh và Xã hội, hội viên của các tổ chức đoàn thể, mặt trận tổ quốc, bí thư chi đoàn Đoàn Thanh niên, Chủ tịch chi hội Phụ nữ các thôn, xóm. Giảng viên là cán bộ, chuyên viên phòng Nghiệp vụ 05 Chi cục Phòng chống tệ nạn hội.

 

Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình (là Ban Chỉ đạo 09 tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-BCĐ-CQTT, tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.

Ban Chỉ đạo 09 tỉnh yêu cầu tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến nội dung Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người, nhằm nâng cao nhận thức thực hiện các hoạt động hợp tác với phía Trung Quốc về phòng, chống mua bán người, phát hiện kịp thời tội phạm mua bán người, phối hợp thực hiện công tác giải cứu, bảo vệ và hồi hương an toàn cho nạn nhân là trọng tâm việc thực  hiện trong  giai đoạn 2016 - 2020.

 Các  hooạt động trọng tâm của Kế hoạch thực hiện triển khai Hiệp định được phân công cụ thể cho các Sở, ngành thuộc Ban chỉ đạo 09 tỉnh và Ban chỉ đạo 09 các huyện, thành phố trong công tác tham mưu phối hợp đối với các vụ án mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có liên quan đến phía Trung Quốc; công tác truyền, phổ biến, giáo dục trong toàn xã hội, mọi tầng lớp nhân dân nội dung các văn bản pháp luật về phòng, chống mua bán người với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực (trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp...) nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác tham gia đấu tranh chống mua bán người; Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản chủ động nắm chắc tình hình tại địa bàn, tập trung đồng bộ các biện pháp để triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người sang Trung Quốc;  Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh bảo vệ và hỗ trợ tái hòa nhập nạn nhân mua bán trở về theo quy định của pháp luật.

Ban chỉ đạo 09 tỉnh yêu cầu quá trình thực hiện phải đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ trong hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, bảo vệ và hồi hương các nạn nhân bị mua bán, kiềm chế và làm giảm tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là tội phạm mua bán người có liên quan đến 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

Vũ Kiên

Khoảng 15h30, ngày 08/6/2015, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Hòa Bình và các trinh sát phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 04 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà nghỉ trên địa bàn thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn.

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Reset