Tong ke 10 nam BDGSáng ngày 8/8/2017, tại Sở Lao động – TBXH, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cửu, phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Sau 10 năm hoạt động, vị thế của người phụ nữ được nâng cao, được quan tâm, bản thân họ tự tin, khẳng định đúng vị trí, vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Tuy nhiên, là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa tình trạng bạo lực gia đình còn xảy ra, tình trạng trọng nam khinh nữ còn tồn tại và một số hủ tục còn lạc hậu vì vậy công tác bình đẳng giới còn gặp rất nhiều khó khăn./.

 

 

(Ảnh: Đ/c Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở Lao động – TBXH khai mạc Hội nghị)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTCQuy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg, trừ các khoản hỗ trợ có mục đích, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, hoặc các khoản hỗ trợ mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính đã có thoả thuận về nội dung và mức chi.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình.

Nội dung và mức chi được quy định cụ thể tại Thông tư như: duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 30a, xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30a và chương trình 135; hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin;  nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.
Thông tư liên tịch số 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 hết hiệu lực thi hành kể từ ngàyThông tư này có hiệu lực thi hành.

Một điểm đáng chú ý trong  nội dung Thông tư là Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện nghèo sẽ được hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thông qua các dự án do cộng đồng đề xuất…

Ưu tiên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo: Trong Thông tư số 15/2017/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể, đối tượng nhận hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 30a; xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo... Đặc biệt, các phương thức hỗ trợ đã có sự ưu tiên hướng đến nhóm người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, người khuyết tật còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo; tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về thuộc hộ nghèo tham gia dự án. Bên cạnh đó, thông tư quy định nguyên tắc hỗ trợ phải đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia và cam kết của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án. Với đặc thù của tỉnh Hòa Bình, đa số là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèonhóm hộ và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện nghèo là người dân tộc thiểu số thì đây là một nội dung hết sức ý nghĩa, góp phần giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cải thiện điều kiện sống, tăng mức thu nhập của hộ, góp phần nâng cao tỷ lệ thoát nghèo trên địa bàn.

Về phương thức hỗ trợ đó là: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thông qua các dự án do cộng đồng đề xuất. Riêng hỗ trợ đất sản xuất và hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng có thể lựa chọn hỗ trợ theo dự án hoặc hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng theo các quy định hiện hành.

Theo đó, căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện dự án phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng dự án trình lãnh đạo các cấp phê duyệt dự án, từ tên dự án, thời gian triển khai (tối đa không quá 3 năm), địa bàn thực hiện, số hộ tham gia đến các hoạt động của dự án, dự toán kinh phí thực hiện dự án, nguồn kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước hỗ trợ, vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực hiện các chính sách và vốn đối ứng của các hộ gia đình tham gia mô hình), dự kiến hiệu quả của dự án và trách nhiệm của từng cơ quan thực hiện. 

Cũng theo thông tư, tuỳ điều kiện cụ thể và khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp khác để xem xét, quyết định thu hồi một phần kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) đã hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia dự án, luân chuyển trên địa bàn thực hiện dự án cho phù hợp với từng mô hình và điều kiện cụ thể của từng hộ nghèo tại địa phương để nâng cao trách nhiệm của từng hộ nghèo, bảo đảm nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tham gia thực hiện mô hình.

Hà Mạnh Thắng

Phòng Bảo trợ xã hội

Thực hiện chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế kế hoạch năm 2017 của Viện Chỉnh hình phục hồi chức năng (Bộ Lao động – TB&XH), từ ngày 10/7 đến ngày 15/7/2017, Viện Chỉnh hình phục hồi chức năng đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Hòa Bình khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng là người khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng được khám sàng lọc miễn phí là các bệnh nhân dưới 50 tuổi mắc các bệnh về cơ, xương, khớp, thần kinh, bệnh lý cơ quan vận động do các dị tật bẩm sinh, di chứng chấn thương, bỏng, bại não, bại liệt.

Sở LĐTB-XH đã giao Phòng Bảo trợ xã hội phối hợp với các bác sĩ của Viện chỉnh hình Phục hồi chức năng tổ chức khám sàng lọc tại 5 cụm cho các bệnh nhân của 11 huyện, thành phố. Tại các buổi khám, các bác sĩ đã khám sàng lọc, tư vấn cho 540 bệnh nhân trong toàn tỉnh bị mắc các bệnh về: cơ, xương, khớp, thần kinh, bệnh lý cơ quan vận động do các dị tật bẩm sinh, di chứng chấn thương, bỏng, bại não, bại liệt.… Sau khi khám sàng lọc, đã có 63 trường hợp được các bác sĩ của Viện Chỉnh hình phục hồi chức năng lập danh sách chỉ định cần can thiệp để bố trí thời gian phẫu thuật, điều trị và phục hồi chức năng tại Viện Chỉnh hình phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, các bác sỹ đã đo khám, tư vấn cho nhiều trường hợp là người khuyết tật có nhu cầu làm chân, tay giả và dụng cụ chỉnh hình theo yêu cầu như: chân trên gối, chân dưới gối, chân giả, máng, nẹp, áo chỉnh hình và các phương tiện trợ giúp khác.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Sở LĐ-TB&XH trong việc quan tâm, chăm lo tới các đối tượng là người khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội, người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, góp phần chia sẻ, hỗ trợ phần nào những khó khăn, thiệt thòi của người khuyết tật, kém may mắn trong cuộc sống.

Các trường hợp có chỉ định phẫu thuật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được tài trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật và được hỗ trợ tiền ăn, đi lại với trẻ em dưới 16 tuổi. Kinh phí hỗ trợ đi lại và tiền ăn do các tổ chức quốc tế tài trợ cụ thể theo từng trường hợp bệnh nhân./.

(Các bác sỹ khám cho bệnh nhận tại cụm huyện Lương Sơn)

Cac bac sy kham cho benh nhan cum Luong Son

Hà Mạnh Thắng

Phòng Bảo trợ xã hội

Ngày 06/6/2017 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xã ban hành Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXHhướng dẫn hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

- Tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải:

+ Kiểm tra thông tin và lựa chọn các Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đủ điều kiện để thực hiện kiểm định.

+ Kiểm tra thẻ kiểm định viên hoặc chứng chỉ kiểm định viên để đảm bảo kiểm định viên có năng lực phù hợp để thực hiện kiểm định.

- Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có trách nhiệm:

+ Dán tem kiểm định hoặc thể hiện thông tin kiểm định lên đối tượng kiểm định đạt yêu cầu ở vị trí dễ thấy, dễ đọc.

+ Ký kết hợp đồng đối với kiểm định viên để thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; cấp thẻ kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các kiểm định viên làm việc tại tổ chức.

Thông tư  số16/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 22/8/2017.

Trọng Nam

Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hànhQuyết định 938/QĐ-TTgphê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội đến năm 2022 như sau:

- 80% cán bộ chuyên trách của đề án được nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để hỗ trợ phụ nữ;

- 20 triệu hội viên, phụ nữ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về rèn luyện đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật,…;

- 05 triệu phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình;

- Không để xảy ra các vụ xâm hại nghiêm trọng đối với trẻ em, phụ nữ mà Hội không lên tiếng kịp thời;

- Hỗ trợ được 55.000 phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật;

- Mỗi địa bàn cấp xã xây dựng ít nhất 01 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ  tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên có thể nhân rộng.

Mục tiêu đến năm 2027

- 30 triệu hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; về khả năng, vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trong đó 60% thực hiện chuyển đổi hành vi.

- 95% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội ưu tiên.

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được 80.000 phụ nữ còn thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi.

- 10 triệu phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực.

- Hàng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời.

- Các mô hình hiệu quả về vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên được duy trì và nhân rộng, làm bằng chứng để đề xuất, vận động chính sách.

Thủ tướng đã giao UBND các bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án tại đơn vị, địa phương cho phù hợp./.

Trọng Nam

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction