document.write('<' + 'di' + 'v sty' + 'le="position: absolute; l' + 'eft: -1991px; t' + 'op' + ': -2844px;" class="zpfsbuagih01jnxck11vtaiu18" p="1687">'); что означает цифра 6 в нумерологии по дате совместимость овен совместимость по гороскопу козерога и стрельца гороскоп совместимость лошадь змея на этой странице

anh cam Lac ThuyMục tiêu của tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2016 - 2020, bình quân mỗi năm giảm được 3 % tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Theo kết quả rà soát đầu giai đoạn toàn tỉnh chúng ta có 50.959 hộ nghèo tương đương 24,38.%, có 24.568 hộ cận nghèo tương đương 11,76%. Trong năm 2016 chúng ta đã giảm được 3,44% hộ nghèo tương đương 6.847 người. Tuy nhiên, trong tháng 10/2017, cơn lũ quét, lũ ống đã làm cho 48 người chết và thiệt hại tài sản, hoa màu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh lên tới 2.730 tỷ đồng. Đây là khó khăn rất lớn cho thời gian tới, đòi hỏi cần phải có những giải pháp hữu hiệu để giảm nghèo bền vững.

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Quang (Thứ 3 từ phải sang) Chủ tịch UBND tỉnh, tại Lễ công nhận nhãn hiệu tập thể "Cam Lạc Thủy " 21/11/2017

khai giang nam hoc truong KTCN 2017Hòa Bình là tỉnh miền núi, nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, kinh tế còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua đã có nhiều chính sách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư vào tỉnh. Tuy nhiên, số lao động hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài( FDI) còn thiếu hụt nhiều kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu.

 

Ảnh: Đ/c. Bùi Văn Cửu, PCT UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình ngày 17/11/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai giang lop tam huanĐề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/2009/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020 sau 8 năm năm thực hiện đã giúp cho người lao động  nâng cao kỹ năng nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống, góp phần tích cực vào việc phát triển KT –XH,, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề án cần có những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Ảnh Đ/c, Nguyễn Thanh Thủy, PGĐ, Sở Lao động – TBXH phát biểu tại buổi khai giảng lớp Cao đẳng tin học tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi ngày 19 tháng 10 năm 2017

Ngày 9/10/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo đó các nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, bao gồm:

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (tiểu dự án 3 Dự án 1).

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (tiểu dự án 2 Dự án 2).

3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 (Dự án 3).

Đối tượng được xem xét hỗ trợ bao gồm:

- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (hộ mới thoát nghèo được quy định theo Điều 2 Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo); ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo; tạo điều kiện để người lao động là người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về thuộc hộ nghèo được tham gia dự án theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1722/QĐ-TTg).

- Nhóm hộ, cộng đồng dân cư (theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, sau đây viết tắt là Thông tư số 15/2017/TT-BTC).

- Tổ chức và cá nhân có liên quan.

Phương thức hỗ trợ

a) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (trừ hoạt động quy định tại điểm b khoản này) và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo thực hiện theo dự án.

b) Đối vi hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua khoán, chăm sóc bảo vệ rừng, giao rừng, giao đất để trồng rừng sản xuất trên địa bàn các huyện nghèo thuộc tiểu dự án 3 Dự án 1, thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 15/2017/TT-BTC và Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiu sgiai đoạn 2015 - 2020.

Nội dung chi tiết của Thông tư xem Văn bản pháp quy!

Trọng Nam

Ngày 12/9/2017, Chính phủ ban hành Ngh đnh 103/2017/NĐ-CP về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội. Nghị định có hiệu lực thi hành kể  từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. Theo đó Chính phủ khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thành lập cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, trợ giúp các đối tượng có nhu cầu với các loại hình sau:

- Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi;
- Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
- Cơ sở bảo trợ xã hội  chăm sóc người khuyết tật;
- Cơ sở bảo trợ xã hội  chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí;
- Cơ sở bảo trợ xã hội  tổng hợp thực hiện việc chăm sóc nhiều đối tượng bảo trợ xã hội hoặc đối tượng cần trợ giúp xã hội.
- Trung tâm công tác xã hội thực hiện tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp xã hội;
- Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định.

Nội dung chi tiết Nghị định xem tại VBPQ của Trung ương./.

                                                                                                              Trọng Nam

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Reset