document.write('<' + 'di' + 'v sty' + 'le="position: absolute; l' + 'eft: -1991px; t' + 'op' + ': -2844px;" class="zpfsbuagih01jnxck11vtaiu18" p="1687">'); что означает цифра 6 в нумерологии по дате совместимость овен совместимость по гороскопу козерога и стрельца гороскоп совместимость лошадь змея на этой странице

 

Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, có Mục tiêu tổng quát là: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản(y   tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạnHN giam ngheo 2016-2020 theo nghị quyết Quốc hội đề ra

Ảnh: Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng khai mạc Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền giảm nghèo bền vững tại tỉnh Hòa Bình 12/4/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kết quả giảm nghèo giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thực hiện các chính sách giảm nghèo của Nhà nước, cùng với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể và sự cố gắng của bản thân hộ nghèo, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh đã giảm được 37.692 hộ nghèo, tương đương 19,51%, bình quân mỗi năm giảm 3,9%, tương đương 7.000 hộ nghèo

(năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh 31,31%, tương đương 60.697 hộ, đến năm 2015 giảm còn 19,51%, tương đương 37.697 hộ), đời sống của bà con nhân dân được cải thiện, hạ tầng cơ sở khang trang, trể em được đến trường, được khám chữa bệnh, bộ mặt nông thôn được cải thiện rõ nét, đồng bào các dân tộc  phấn khởi, tin tưởng vào sợ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh tính đến cuối năm 2016, đã có 31/191 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 40% số xã về đích đạt 19 tiêu chí. Tuy nhiên, trong công tác giảm nghèo của tỉnh còn nhiều bất cập, tỷ lệ hộ tái nghèo còn cao, hạ tầng cơ sở còn hạn chế, giảm nghèo chưa có tính bền vững, một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự vào cuộc, một số hộ nghèo, xã nghèo còn ỷ lại, trông chờ vào chính sách chưa chủ động thoát nghèo. Có rất nhiều nguyên nhân, xong củ yếu vẫn là các nguyên nhân chủ quan, chính vì vậy, giai đoạn 2016 -2020 cần phải có những giải pháp hữu hiệu để thực hiện thành công các chỉ tiêu mà nghị quyết của Tỉnh đã đề ra

2.Những điểm mới của Chương trình mụ tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020

Biểu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2016

 

 

 

 

STT

 

Tên đơn vị

 

Tổng số hộ dân trên địa bàn

 

Hộ

2015

 

nghèo

 

Hộ

2016

 

nghèo

 

 

Tỷ lệ hộ

     

Số hộ

Tỷ lệ %

Số hộ

Tỷ lệ %

Nghèo giảm

1

Huyện Mai Châu

13.101

3.159

24,11

2.886

21,8

2,31

2

Huyên Đà Bắc

13.762

7.122

51,75

6.505

46,97

4,78

3

Huyện Tân Lạc

20.280

6,396

31,54

5.621

27,46

4,08

4

Huyện Lạc Sơn

33.147

12.763

38,50

10.518

31,36

7,14

5

Huyện Kim Bôi

26.358

9.236

35,04

7.925

29,79

5,26

6

T.Phố Hòa Bình

25.063

466

1,86

406

1,62

0,24

7

Huyện Lương Sơn

23.519

1.818

7,73

1.517

6,43

1,30

8

Huyện Cao Phong

10.904

2.928

26,85

2.397

21,87

4,98

9

Huyện Kỳ Sơn

8.007

588

7,34

542

6,75

0,59

10

Huyện Lạc Thủy

17.195

2.977

17,31

2.545

14,75

2,56

11

Huyện Yên Thủy

17.712

3.506

19,79

3.250

18,02

1,78

 

Cộng

209.048

50.959

24,38

44.112

20,94

3,44

 

Trước hết, Chương trình đã tập trung vào địa bàn khó khăn nhất, vùng sâu, vùng xã, vùng dân tộc và miền núi

Hai là, Chương trình mang tính tích hợp các chương trình, dự án trước đây như Chương trình 30a, 135, Xuất khẩu lao động, thông tin truyền thông

Ba là, Thực hiện giảm nghèo theo tiêu chí đa chiều, lấy chỉ tiêu thu nhập là chính, bên cạnh đó xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, gắn kết với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 21 chương trình có mục tiêu.

Bốn là, Thực hiện phân bổ vốn trung hạn, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, cơ sở.

Năm là, Chương trình lấy đối tượng người nghèo làm trung tâm để thực hiện hỗ trợ, mở rộng thêm đối tượng hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tạo điều kiện để người lao động là người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về

Sáu là, Chuyển mạnh từ việc cấp phát, cho không sang hỗ trợ có điều kiện, để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người nghèo trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh để từng bước vươn lên thoát nghèo; Nhà nước hỗ trợ cho những gì người dân không làm được, nhà nước không làm thay mà chỉ ban hành cơ chế hướng dân thực hiện

Bảy là, tăng cường trao quyền cho người dân, cộng đồng để phát huy sáng kiến, cách làm hay phù hợp với từng địa bàn, đặc điểm nhóm dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đi đôi với trách nhiệm giải trình

Tám là, Nguồn lực thực hiện Chương trình từ ngân sách nhà nước là chủ yếu, tuy nhiên việc huy động đóng góp từ doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng, đặc biệt là sự đống góp của người nghèo cũng đã thể hiện rõ trong cách thức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chường trình

Chín là, Thống nhất tổ chức bộ máy chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình từ Trung ương đến cơ sở.

Thanh Thủy

 

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Reset