document.write('<' + 'di' + 'v sty' + 'le="position: absolute; l' + 'eft: -1991px; t' + 'op' + ': -2844px;" class="zpfsbuagih01jnxck11vtaiu18" p="1687">'); что означает цифра 6 в нумерологии по дате совместимость овен совместимость по гороскопу козерога и стрельца гороскоп совместимость лошадь змея на этой странице

Anh chi so CPISáng ngày 20/4/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh năm 2016 và triển khai năm 2017. Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo, và các thành viên. 

Đ/c. Nguyễn Văn Quang

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số PCI của tỉnh Hòa Bình từ vị trí 46 năm 2015 tụt xuống vị trí 52 năm 2016, trong 10 chỉ số, có 4 chỉ số giảm so với năm 2015 là chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp(-0,72), chỉ số tính minh bạch (-0,44), chỉ số đào tạo lao động (-0,14) và chỉ số thiết chế pháp lý (-0,06), còn các chỉ số khác tăng chậm. Nguyên nhân là do Nghị quyết 19 của Chính phủ nêu rõ chức năng, nhiệm vụ cho từng bộ, ngành trung ương, tuy nhiên chưa phân công cụ thể cho các địa phương, kết quả thu hút đầu tư chưa đáp ứng kỳ vọng, nhận thức của một số cán bộ các cấp chưa đầy đủ, cải cách hành chính còn chậm, thủ tục dành quỹ đất sạch  còn  nhiều bất cập,..

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất 5 nhóm giải pháp, trước hết, cần xác định trách nhiệm của từng sở, ban, ngành đối với từng chỉ số thành phần, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể cải thiện chỉ số của mình. Khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm các ngành cần có kế hoạch, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm nếu không đạt yêu cầu. Công khai, minh bạch điểm chi tiết để doanh nghiệp biết thông tin, từ đó các doanh nghiệp đề xuất sáng kiến để cải thiện chỉ số, đồng thời cung cấp thông tin cho doanh nghiệp khi đánh giá một cách chính xác chỉ số mà không dựa vào cảm tính. Nâng cao trách nhiệm, trình độ của cán bộ làm việc ở bộ phận một cửa, nếu không đủ điều kiện thì cho chuyển đổi vị trí  làm việc, kết hợp với cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các khâu, các ngành cho phù hợp, đồng thời giảm thời gian giải quyết các thủ tục tối đa không quá 2/3 thời gian quy định của nhà nước.

Kết luận hội nghị đồng chí chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện năm nội dung cụ thể, trước hết cần phải nghiêm túc  xác định việc cải thiện chỉ số là nhằm thu hút đầu tư phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vì vậy cần phải nghiên cứu kỹ và phổ biến đến cấp xã Quyết định 255 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 19 của Thủ tướng Chính phủ. Giao sở Kế hoạch và Đầu tư có giải pháp tăng cường thông qua các quy chế phối hợp giữa các sở ngành, huyện, thành phố để tập trung vào 4 chỉ số giảm năm 2016 so với năm 2015, và các chỉ số có tăng song còn chậm. Cần có Kế hoạch thực hiện điều chỉnh tăng chỉ số, phân tích rõ nguyên nhân tại sao lại giảm, thường xuyên kiểm tra để điều chỉnh cho phù hợp. Cải cách hành chính, phải chuẩn bị nhanh các điều kiện để cho ra đời trung tâm hành chính công của tỉnh, tập trung vào công nghệ thông tin, bộ máy, cán bộ phải đảm bảo chất lượng có trách nhiệm, có hiểu biết để phân công, đối với bộ phận một cửa của các huyện, thành phố cần tập trung trấn chỉnh, tác phong cán bộ, lề lối làm việc, đồng thời phải triển khai đến cấp xã, phường. Cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan để quy trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ. Giao hiệp hội các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn vai trò cầu lối giữa doang nghiệp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan nhà nước trên địa bàn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả./.

Nguyễn Thanh Thủy

PGĐ, Sở Lao động –TBXH

 

 

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Reset