document.write('<' + 'di' + 'v sty' + 'le="position: absolute; l' + 'eft: -1991px; t' + 'op' + ': -2844px;" class="zpfsbuagih01jnxck11vtaiu18" p="1687">'); что означает цифра 6 в нумерологии по дате совместимость овен совместимость по гороскопу козерога и стрельца гороскоп совместимость лошадь змея на этой странице

Giam ngheo thang 5Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, theo đó, ở Trung ương cần có 21 văn bản Quy phạm pháp luật và  hướng dẫn tổ chức thực hiện, tuy nhiên đến hết tháng 4 năm 2017 mới có 19 Văn bản còn thiếu 2 văn bản, về phía địa phương đã triển khai thực hiện đến cơ sở xã phường, nhưng hệ thống trợ giúp người nghèo và một số văn bản phải đến tháng 7 sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) tỉnh mới hoàn chỉnh để tổ chức thực hiện.

Đ/c: Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác

 

 giảm nghèo bền vững huyện Mai châu tại xã Pà Cò 6/2017

 

 

 

1.Triển khai đồng bộ các nội dung chương trình trên địa bàn toàn tỉnh

Ngoài việc tổ chức các hội nghị triển khai chủ trương của Chính phủ về các CTMTQG, phân công, phân nhiệm cho các ngành chức năng. Theo quy định, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo(BCĐ) các Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG), và 2 Văn phòng giúp việc đó là Văn phòng CTMTQG xây dựng nông thôn mới(NTM) đặt tại Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn và Văn phòng CTMTQG giảm nghèo bền vững đặt tại Sở Lao động – TBXH, đồng thời phê duyệt các Đề án, Kế hoạch thực hiện các CTMTQG năm 2017 và đến 2020, kêu gọi và phát động phong trào toàn dân chung tay xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững không để ai lùi lại phía sau, giao cho các ngành chức năng chuẩn bị các nội dung hướng dẫn quy trình lập kế hoạch, phân bổ kinh phí, quy chế quản lý,tổ chức thực hiện theo quy định của trung ương để thông qua HĐND tỉnh vào tháng 7/2017 để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đây là năm thứ 2 của giai đoạn 2016-2020, các CTMTQG có sự thay đổi căn bản cả về chủ trương, hình thức, bộ máy và nội dung của chương trình, vì vậy nó liên quan đến nhiều khâu, nhiều công việc cần sự phối hợp từ công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn phải đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan chức năng từ trung ương đến cơ sở, nên việc triển khai các nội dung còn chậm là khó tránh khỏi như hệ thống các quy định, các văn bản hướng dẫn, sự phân công, phối hợp thực hiện cần phải nhịp nhàng để tránh sai sót. Vì vậy cần có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc phối hợp có hiệu quả từ các sở, ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là cán bộ công chức, viên chức có liên quan trong giải quyết công vụ

2. Sớm hoàn thiện hệ thống trợ giúp người nghèo ở cơ sở

Để sớm triển khai chủ trương, hỗ trợ các nguồn kinh phí đến với người nghèo trên địa bàn tỉnh theo phương thức đa chiều đến năm 2020 một cách có hiệu quả. Ngoài việc sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn từ các cơ quan trung ương, các sở ngành của tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua, các văn bản hướng dẫn chuyên môn thì các địa phương các huyện, xã cần sớm hoàn thiện bộ máy của mình cho đồng bộ để triển khai các nội dung công việc đến cơ sở như Ban chỉ đạo các CTMTQG, văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo, dự trù kinh phí hoạt động, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng cho toàn xã hội về nội dung  chương trình, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức các đoàn công tác liên ngành tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh các mô hình phù hợp, tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề, phân công, phân nhiệm cho các cơ quan, cá nhân cụ thể, rõ ràng, thực hiện kiểm tra, đôn đốc cơ sở, tập trung giải quyết các khó khăn từ cơ sở, đặc biệt là sự phối hợp trong công tác giữa các cơ quan chuyên môn với chính quyền địa phương với người dân, trước hết là tập trung giải quyết vốn cho xây dựng hạ tầng cơ sở và hỗ trợ cho người nghèo  tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hỗ trợ vay làm nhà ở, tham gia vào các mô hình giảm nghèo bền vững, tập trung hỗ trợ cho người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, tiếp cận thông tin, nước sạch và vệ sinh môi trường, giúp họ ổn định đời sống, thông qua việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân./.

Nguyễn Thanh Thủy

PGĐ, Sở Lao động – TBXH

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Reset