document.write('<' + 'di' + 'v sty' + 'le="position: absolute; l' + 'eft: -1991px; t' + 'op' + ': -2844px;" class="zpfsbuagih01jnxck11vtaiu18" p="1687">'); что означает цифра 6 в нумерологии по дате совместимость овен совместимость по гороскопу козерога и стрельца гороскоп совместимость лошадь змея на этой странице

 

 

1. Chiều ngày 21/6/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng các ngành chức năng Tài chính, Lao động – TBXH, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Ban dân tộc và Văn phòng UBND tỉnh đã thảo luận về việc điều chỉnh chính sách mua BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và hủy bỏ Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, QĐ số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 và QĐ 73/QĐ-UBDT ngày 29/2/2016 về việc công nhận và điều chỉnh, bổ sung thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực  II, và khu vực III, vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện nay có 52 xã thuộc khu vực I, có 72 xã và 119 thôn(Bản) thuộc khu vực II, và  86 xã, và 657 thôn thuộc khu vực III và 142 xã của 10 huyện thuộc vùng khó khăn (Theo QĐ 1049 QĐ- TTg ngày 26/6/2014 của Chính phủ) trong tổng số 210 xã, phường, thị trấn. Như vậy, toàn tỉnh đã giảm so với quy định hiện hành gồm 22 xã thuộc KVI, giảm 20 thôn bản thuộc KVII, và giảm 238 thôn, bản KVIII, đồng thời tăng  10 xã thuộc KVII, và 12 xã KV III.

          Theo quy định nêu trên thì một số đối tượng được quy định tại điểm h, khoản 1. Điều 1Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên bộ Y tế và Tài chính quy định người thuộc hộ gia đình nghèo, thuộc đối tượng tham gia BHYT bao gồm: Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn sẽ có sự thay đổi kể từ 28/4/2017. Các đối tượng không thuộc khu vực quy định trên sẽ phải chuyển sang hưởng chế độ khác, đồng thời các đối tượng mới phát sinh thuộc khu vực trên sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT.

          2.Theo hướng dẫn tại Công văn số: 6775/BTC-NSNN ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ thì riêng đối với BHYT: Ngân sách nhà nước  hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí BHYT; hỗ trợ 70% mức đóng BHYT đối với hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác, thời gian thực hiện kể từ ngày 10/5/2017. Như vậy, các đối tượng thuộc hộ nghèo nhưng không thiếu hụt tiêu chí dịch vụ BHYT sẽ chỉ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng như đối tượng thuộc hộ cận nghèo./.

Nguyễn Thanh Thủy

PGĐ, Sở Lao động – TBXH

 

 

Ảnh: Đ/c: Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh tháng 3/2017

Dieu chinh Bao hiem Y te

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Reset