document.write('<' + 'di' + 'v sty' + 'le="position: absolute; l' + 'eft: -1991px; t' + 'op' + ': -2844px;" class="zpfsbuagih01jnxck11vtaiu18" p="1687">'); что означает цифра 6 в нумерологии по дате совместимость овен совместимость по гороскопу козерога и стрельца гороскоп совместимость лошадь змея на этой странице

Ngày 06 tháng 6 năm 2017, Chính phủ ban hànhNghị định số 70/2017/NĐ-CPvề mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, mức chuẩn mới để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi là 1.417.000 đồng, tăng 99.000 đồng so với quy định hiện hành.

1. Với thay đổi nêu trên, mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 như sau:

- Diện thoát ly: 1.583.000 đồng/tháng.

- Diện không thoát ly: 2.688.000 đồng/tháng.

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 từ trần: 1.417.000 đồng.

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm tiền tuất nuôi dưỡng: 1.133.000 đồng/tháng.

2. Mức trợ cấp của bệnh binh tăng từ 103 ngàn đến 252 nghìn đồng/tháng, cụ thể tính theo phần trăm suy giảm khả năng lao động như sau:

- Suy giảm từ 41% - 50% được trợ cấp 1.479.000 đồng (tăng 103.000 đồng)

- Suy giảm từ 51% - 60% được trợ cấp 1.842.000 đồng (tăng 129.000 đồng)

- Suy giảm từ 61% - 70% được trợ cấp 2.348.000 đồng (tăng 164.000 đồng)

- Suy giảm từ 71% - 80% được trợ cấp 2.708.000 đồng (tăng 189.000 đồng)

- Suy giảm từ 81% - 90% được trợ cấp 3.241.000 đồng (tăng 226.000 đồng)

- Suy giảm từ 91% - 100% được trợ cấp 3.609.000 đồng (tăng 252.000 đồng).

Ngoài ra, các đối tượng khác được quy định cụ thể tại Nghị định số 70/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/7/2017.

Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới được thực hiện từ ngày 01/7/2017./.

 

 

Vũ Hồng Nghiệp

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Reset